De Amsterdamse MAVO

Linnaeushof 48 1098 KM Amsterdam

  • De boomstamzitjes op de binnenplaats waren hier net klaar.
  • Op vrijdagmiddag 9 weken lang in een klein clubje kiezen voor extra sport.
  • Schoolfoto van De Amsterdamse MAVO
  • Op 13 oktober is de school officieel geopend door de wthouder
  • Schoolfoto van De Amsterdamse MAVO

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Deze gegevens zijn nog niet beschikbaar.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Omdat De Amsterdamse MAVO pas in het schooljaar 2016-2017 is gestart, zijn er nog weinig gegevens.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De Amsterdamse MAVO heeft in haar eerst lichting eindexamenkandidaten 100% geslaagden!
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen leerlingen direct na het examen
Weergave Vervolg onderwijs direct na het examen

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven