De Amsterdamse MAVO

Linnaeushof 48 1098 KM Amsterdam

 • De boomstamzitjes op de binnenplaats waren hier net klaar.
 • Op vrijdagmiddag 9 weken lang in een klein clubje kiezen voor extra sport.
 • Schoolfoto van De Amsterdamse MAVO
 • Op 13 oktober is de school officieel geopend door de wthouder
 • Schoolfoto van De Amsterdamse MAVO

In het kort

Toelichting van de school

De Amsterdamse MAVO biedt categoraal MAVO (VMBO-T) onderwijs aan in een kleine school waar iedereen elkaar kent. Wij zijn gestart in het schooljaar 2016-2017 met twee eerstejaars klassen. In het schooljaar 2020-2021 zullen wij 11 klassen hebben verdeeld over vier jaarlagen. Kleinschaligheid en de menselijke maat vinden wij belangrijk. Iedere leerling moet zich gezien en gewaardeerd voelen. De Amsterdamse MAVO is een humanistische school en staat open voor iedereen. Het aantal leerlingen zal rond de 270 komen te liggen.Wij vinden veel persoonlijke aandacht en een intensieve leerlingbegeleiding belangrijk. Iedere leerling telt mee, hij wordt “gezien” Wij willen onze leerlingen een groot gevoel van eigenwaarde en geloof in zichzelf meegeven.

Humanistisch onderwijs is meer dan alleen een diploma halen. Wij zijn een maatschappelijk geëngageerde school. De school staat samen met de leerlingen midden in de samenleving en doet daar actief aan mee door middel van onze participatieprojecten. Wij noemen ons daarom een participatieschool, met als uitgangspunt onze humanistische waarden: gelijkwaardigheid, actieve tolerantie, verantwoordelijkheid, zelfontplooiing en zelfbeschikking. In ons onderwijsproces vinden we niet alleen kwalificatie belangrijk maar ook burgerschap en persoonlijke vorming. Kwalificatie is het opdoen van cognitieve vaardigheden en kennis, burgerschap is de leerling voorbereiden op hun rol als toekomstig burger in de samenleving en vorming is de persoonlijke ontwikkeling van de leerling.

Ons Humanisme Komt er op neer dat je…….…bij ons mag zeggen wat je wilt. Maar dat je ook hetgeen de ander zegt respecteert. Dat je zelf denkt en argumenteert. Dat iedereen bij ons op school mag komen en zich op zijn gemak voelt. Gelovig, of niet. Homo, hetero of transgender. Dat je aardig bent voor anderen. Dat je belangstelling toont voor de wereld buiten de school. Dat je je bekommert om anderen. Niet aan de kant staat, meedoet. Dat je initiatief durft te nemen. Niet bang bent. Kritiek is niet erg, daar leer je van. Je kijkt tegen niemand op, maar ook op niemand neer.

Ons onderwijsprogramma geeft ruimte aan leerlingen om op verschillende niveaus te werken. Dit gebeurt tijdens de reguliere lessen maar ook op een vast moment in de week waar leerlingen meedoen aan de zogenaamde VVV -uren. VVV staat voor: Verbeteren, Verdiepen en Verbreden. Tijdens het verbeteruur volgen leerlingen negen weken lang (één periode) een vak waar ze niet zo goed in zijn, met als doel de basis van dit vak te verstevigen. Tijdens het verdiepingsuur volgen leerlingen negen weken een vak waar ze juist goed in zijn met als doel dit vak op een hoger niveau te krijgen. Tijdens het Verbredingsuur kunnen leerlingen kiezen uit een gevarieerd programma van activiteiten die buiten het normale lesprogramma vallen. Er kan gekozen worden uit 3 thema’s : sport, kunst&cultuur en wetenschap&techniek 

Kenmerken van de school

 • Humanistische MAVO
 • klein, iedereen kent elkaar
 • Hoge kwaliteit ondewijs
 • Burgerschap & Participatie
 • Democratie & Mensenrechten

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-(g)t

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Wil je nu al meer weten? Bekijk dan:

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Amsterdamse MAVO is begonnen in het schooljaar 2016-2017 met twee eerstejaars klassen van 17 leerlingen. In het schooljaar 2019-2020 hebben wij 221 leerlingen verdeeld over 4 jaarlagen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
250

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven