Vinse School

Haarlemmerstraat 132 -136 1013 EX Amsterdam

  • Emilie en Natasja zoeken naar balans tussen gezond en lekker
  • Actieve oudervereniging helpt, adviseert en organiseert
  • In de onderbouw volgen alle leerlingen behalve de gebruikelijke vakken ook dans, drama, muziek, beeldend, filosofie en programmeren.
  • In september op de tjalk met de wind mee, meestal richting Eilanden
  • We sporten buiten of in ons gymlokaal in de Palmstraat

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Met deze indicator bedoelt de onderwijsinspectie dat leerlingen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs conform het advies van de basisschool onderwijs volgen.

Onze eerste 8e-groep-instroom was in schooljaar 2016-2017. Men presteerde en presteert volgens verwachting. Ook de instroom van de daaropvolgende jaren presteert naar behoren.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Wij zijn in 2015 gestart met drie groepen schoolwisselaars (tweede, derde en vierde jaar mavo, havo en vwo) en ook vanaf het moment dat we startten met instroom vanaf de basisschool zijn we relatief veel zij-instromers blijven aannemen. Van school wisselen doet een leerling niet zomaar en wennen duurt wel eens langer dan handig is maar bijna alle leerlingen vinden hun weg.  
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Wat niet in het overzicht afleesbaar is zijn de leerlingen die in voor-examenjaren vakken hebben afgerond; vroegtijdig examen hebben gedaan. Dat zijn er redelijk veel op onze school. Immers: ook leerlingen die zijn blijven zitten worden in de gelegenheid gesteld door te gaan met de vakken die ze in een voorexamenjaar al succesvol zouden kunnen afronden. Dat geeft in het examenjaar wat meer lucht voor de resterende vakken en voor orientatie op een vervolgopleiding. 
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die hebben deelgenomen aan het centraal examen. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Relatief veel havo-leerlingen kiezen voor een tussenjaar (om te reizen, te werken en zich te oriënteren op de juiste studie want tegenwoordig is van studie wisselen een kostbare aangelegenheid). Bij het VWO is het tussenjaar ook populair. Qua vervolgstudie gaat men alle kanten op; natuurkunde, medicijnen, Nederlands, kunstmatige intelligentie, antropologie etc.
De meeste mavo-leerlingen van examenjaar 2020-2021 zijn doorgegaan op onze havo. 
Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven