Vinse School

Haarlemmerstraat 132 -136 1013 EX Amsterdam

  • Emilie en Natasja zoeken naar balans tussen gezond en lekker
  • Actieve oudervereniging helpt, adviseert en organiseert
  • In de onderbouw volgen alle leerlingen behalve de gebruikelijke vakken ook dans, drama, muziek, beeldend, filosofie en programmeren.
  • In september op de tjalk met de wind mee, meestal richting Eilanden
  • We sporten buiten of in ons gymlokaal in de Palmstraat

Profielkeuze

Toelichting van de school

Sinds we door de verwerving van de Palmstraat een geoutilleerd practicumlokaal hebben waar de leerlingen proefondervindelijk aan de slag kunnen, groeit de belangstelling voor de natuurwetenschappelijke vakken en kiezen steeds meer VWO-leerlingen voor een bèta-profiel. Bij de havo-leerlingen (veel zij-instroom) is C&M het favoriete profiel. 
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Sommige leerlingen hebben extra zorg nodig. In het schoolondersteuningsprofiel legt de school voor ten minste vier jaar vast waar die extra ondersteuning uit bestaat. Want alleen de school zelf kan vertellen welke middelen er zijn om leerlingen optimaal te helpen.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven