Havo De Hof

Dapperstraat 315 1093 BS Amsterdam

  • Van buiten lijkt het gebouw heel groot, maar kom gerust eens binnenkijken. Dan zie je dat het binnen gezellig en overzichtelijk is.
  • Havo De Hof is gelegen tussen het Tropenmuseum en station Muiderpoort
  • Patisserie is één van de populairste vakken in klas 1. Je leert hier niet alleen lekkere dingen maken, maar ook samenwerken.
  • Ons schoolplein is niet voor de deur, maar bovenop het dak. We hebben een dakterras voor leerlingen met fruitbomen en picknicktafels.
  • Techniek, 3D printen, kunst, als je wilt kan je je creativiteit overal kwijt. Wat wil jij bouwen?

Tevredenheid leerlingen

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Hier zie je hoe leerlingen deze school ervaren en hoe tevreden ze zijn over bijvoorbeeld de faciliteiten, de docenten en de begeleiding.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Leerlingen beoordelen onze school als zeer veilig, met een 9 maar liefst. Daar zijn we trots op, maar dat houdt ons ook scherp. In de dynamiek van de grote stad is het belangrijk om oog voor elkaar te houden. Dat doen wij dagelijks, waardoor veel incidenten voorkomen kunnen worden en een sfeer is ontstaan van saamhorigheid en zorgzaamheid. De schoolleiding overlegt regelmatig in de communitywerkgroep met leerlingen over sociale veiligheid, zo houden we goed in beeld wat er speelt op school en houden we dit mooie cijfer vast.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De oudertevredenheidsenquêtes zijn afgenomen via VO spiegel.

Wij zijn trots op de resultaten en gebruiken deze bij de verdere verbetering van onze school.

Een aantal vragen zijn echter niet passend i.v.m. alle corona maatregelen en vallen lager uit in score.
 


Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
6,8
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven