Havo De Hof

Dapperstraat 315 1093 BS Amsterdam

  • Van buiten lijkt het gebouw heel groot, maar kom gerust eens binnenkijken. Dan zie je dat het binnen gezellig en overzichtelijk is.
  • Havo De Hof is gelegen tussen het Tropenmuseum en station Muiderpoort
  • Patisserie is één van de populairste vakken in klas 1. Je leert hier niet alleen lekkere dingen maken, maar ook samenwerken.
  • Ons schoolplein is niet voor de deur, maar bovenop het dak. We hebben een dakterras voor leerlingen met fruitbomen en picknicktafels.
  • Techniek, 3D printen, kunst, als je wilt kan je je creativiteit overal kwijt. Wat wil jij bouwen?

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Als categorale havo bieden wij alleen havo onderwijs aan, leerlingen die doorgaan op vwo of vmbo-t niveau volgen onderwijs op een andere school. 

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Hier zie je het percentage leerlingen dat zonder vertraging de onderbouw doorloopt. Je ziet ook het percentage leerlingen dat zonder vertraging de bovenbouw doorloopt. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Havo De Hof heeft in schooljaar 2017-2018 haar eerste lichting examenkandidaten gehad met een percentage van 61.9%. In 2018-2019 is dit gestegen naar 73,3%. We zetten deze stijgende lijn voort met ons verbeterplan examenresultaten. 
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die hebben deelgenomen aan het centraal examen. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie heeft op 26 oktober 2020 een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd op Havo De Hof.

De conclusie van het onderzoek is dat de inspectie de onderwijskwaliteit van De Hof als VOLDOENDE beoordeelt.
Havo De Hof kent een veilig schoolklimaat. Het veiligheidsbeleid maar ook de kleinschaligheid van de school dragen daar aan bij.
We hebben op de school meerdere heel goede lessen gezien. Deze docenten kunnen een voorbeeld voor anderen zijn.

Lees hier meer: https://havodehof.nl/een-voldoende-van-de-inspectie/

Terug naar boven