HLZ

Brahmsstraat 7 1077 HE Amsterdam

  • Schoolfoto van HLZ
  • Schoolfoto van HLZ
  • Schoolfoto van HLZ
  • Schoolfoto van HLZ
  • Schoolfoto van HLZ

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Per leerjaar gaan leerlingen, zogenaamde 'klassenvertegenwoordigers', in gesprek met de schoolleiding. In dit periodiek overleg (POLS-overleg) bespreken schoolleiding en leerlingen drie maal per jaar samen wat er anders en beter kan binnen de school. Opvallende onderdelen uit het tevredenheidsonderzoek worden in dit overleg meegenomen.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Binnen de vertrouwde muren van het HLZ kent iedereen elkaar. Daardoor is er een hechte band tussen leerlingen, docenten, de schoolleiding en het ondersteunend personeel. Respect voor de eigenheid en diversiteit van allen die aan de school bijdragen, kenmerkt de school. Een veilige en respectvolle omgeving staat voorop. Op het HLZ vinden we coaching voor elk type leerling belangrijk. Voor de begeleiding van leerlingen staat een team van mentoren, afdelingsleiders en een zorgcoördinator klaar zodat achterstanden kunnen worden ingehaald, barrières kunnen worden overwonnen en alle leerlingen gelijke kansen hebben om hun diploma te behalen.

Ontoelaatbaar gedrag, zoals pesten, wordt vroegtijdig aangepakt en niet getolereerd op het HLZ. De school begeleidt de leerlingen en corrigeert ongewenst gedrag. De groei, ontwikkeling en leerresultaten van de leerlingen staan voorop. De school schept de voorwaarden, waaronder een veilige leeromgeving. Een voordeel is dat de school met ruim 900 leerlingen overzichtelijk is.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Twee maal per jaar nodigt de ouderraad de ouders uit om met de schoolleiding van gedachten te wisselen. Deze klankbordavonden worden gebruikt om, met de gegevens van de ouder-tevredenheid enquête, samen te kijken naar wat en vooral ook hoe we ons als school kunnen verbeteren.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,2
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven