HLZ

Brahmsstraat 7 1077 HE Amsterdam

  • Schoolfoto van HLZ
  • Schoolfoto van HLZ
  • Schoolfoto van HLZ
  • Schoolfoto van HLZ
  • Schoolfoto van HLZ

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

In oktober 2018 is er een input-dag georganiseerd voor de medewerkers van het HLZ. Mede op basis hiervan is een conceptschoolplan geschreven. Na intensieve feedbackrondes met medewerkers, leerlingen en ouders is een tweede conceptversie geschreven. Ook hierop wordt feedback geschreven zodat de definitieve versie ruim voor het einde van dit schooljaar gereed is en de plannen voor het komend schooljaar gemaakt kunnen worden. 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het schoolondersteuningsplan wordt verwezen naar bijlagen die we niet allemaal op de website plaatsen. Mocht u hiervoor belangstelling hebben dan kunt u een mail sturen aan Dhr. Tennekes (tenh@hlz.nl), dan krijgt u deze toegezonden.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven