Het Hervormd Lyceum West

Hemsterhuisstraat 79 1065 JX Amsterdam

  • Schoolfoto van Het Hervormd Lyceum West
  • Bezoek aan Slagharen ter afsluiting van het brugklaskamp.
  • Tijdens de buitensportdag kun je ook kiezen voor skaten.
  • Tijdens de workshop Filmjuwelen in EYE maken leerlingen een eigen filmpje, van script tot eindmontage.
  • Art Scene Investigation, een van de keuzemogelijkheden binnen de Hallo Wereld lessen.

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Het HLW streeft er naar leerlingen met een hoger diploma te laten slagen, dan het advies van de basisschool in eerste instantie aangaf.

De resultaten van de afgelopen jaren laten zien dat de school hier zeer goed in slaagt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Hier zie je het percentage leerlingen dat zonder vertraging de onderbouw doorloopt. Je ziet ook het percentage leerlingen dat zonder vertraging de bovenbouw doorloopt. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die het centraal examen hebben gemaakt. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het Hervormd Lyceum West is een kansenschool met relatief veel leerlingen, die met een diploma hoger dan hun basisschooladvies de school verlaten. Om de examenscores op het landelijk gemiddelde te krijgen zijn diverse verbetertrajecten gestart.

Terug naar boven