Yuverta vmbo Amsterdam-West

Jan van Zutphenstraat 60 1069 RS Amsterdam

  • Schoolfoto van Yuverta vmbo Amsterdam-West
  • Schoolfoto van Yuverta vmbo Amsterdam-West
  • Schoolfoto van Yuverta vmbo Amsterdam-West
  • Schoolfoto van Yuverta vmbo Amsterdam-West
  • Schoolfoto van Yuverta vmbo Amsterdam-West

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Ons streven is om onze leerlingen een leerroute aan te bieden die het beste bij hen past. Het advies van de basisschool is hierbij het uitgangspunt.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Alle leerlingen stromen door naar een mbo. Met diverse mbo's hebben we goed contact. Er is een kleine doorstroom naar mbo-groen van ongeveer 10%. We hebben naast het vmbo ook mbo in huis. 

Voor deze indicator zijn onvolledige of onjuiste gegevens van de overheid ontvangen. Lees de toelichting van de school voor meer informatie.

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Doordat we leerlingen teveel kans boden om met matige cijfers het examenjaar te starten, zijn in 2023 veel leerlingen gezakt. Vanaf schooljaar 2023-2024 hebben we de regels daarom aangescherpt.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Wij dagen onze leerlingen uit om het beste uit zichzelf te halen. Het mooie is dat hierdoor sommige leerlingen op een hoger niveau examen gaan doen of zelfs de school verlaten met een vmbo T diploma.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven