Wellantcollege Amsterdam Sloten

Jan van Zutphenstraat 60 1069 RS Amsterdam

Schoolfoto van Wellantcollege Amsterdam Sloten

Schooladvies en plaatsing toelichting

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Alle leerlingen stromen door naar een mbo. Met diverse mbo's hebben we goed contact. Er is een kleine doorstroom naar mbo-groen van ongeveer 10%. Sinds dit jaar hebben we naast vmbo ook mbo in huis. 

Voor deze indicator zijn onvolledige of onjuiste gegevens van de overheid ontvangen. Lees de toelichting van de school voor meer informatie.

Bron

Slaagpercentage Toelichting

Toelichting van de school

We hebben het afgelopen jaar hard gewerkt om de resultaten te verbeteren.
Dit resulteerde voor schooljaar 2018-2019 in het volgende slagingspercentage.

Vmbo-BB       100%

Vmbo-KB       96,8%

Vmbo-(g)t     86,4%

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd? Toelichting

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd? Toelichting
Weergave

Bron

Examencijfers toelichting

Toelichting van de school

Wij dagen onze leerlingen uit om het beste uit zichzelf te halen. Het mooie is dat hierdoor sommige leerlingen op een hoger niveau examen gaan doen of zelfs de school verlaten met een vmbo T diploma.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school? Toelichting

Toelichting van de school

De Inspectie van het Onderwijs bezoekt ieder jaar meerdere scholen van Wellantcollege. De bevindingen uit deze onderzoeken worden ieder jaar met het bestuur van Wellantcollege gedeeld in een zgn. Jaarlijks Gesprek. De indicator externe evaluatie geeft de laatste stand van zaken weer.

Terug naar boven