Wellantcollege Amsterdam Sloten

Jan van Zutphenstraat 60 1069 RS Amsterdam

Schoolfoto van Wellantcollege Amsterdam Sloten

Profielkeuze

Toelichting van de school

De locatie Sloten valt onder het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De school mag dan ook alleen de sector LA (Landbouw) voeren. De uitstroom naar de 3 andere sectoren is gegarandeerd door een sterk examen programma waar wiskunde en biologie als verplichte eindexamenvakken zijn opgenomen.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In de bijlage hieronder vindt u het zorgplan van onze school. In het plan staat beschreven hoe wij de zorgbegeleiding op onze school vorm geven en hoe deze begeleiding gedurende het schooljaar is opgebouwd.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven