Ir. Lely Lyceum

Ravenswaaipad 3 1106 AW Amsterdam

  • Sporten na schooltijd in verschillende topscore clubs. Zo kan een leerling eenvoudig kennis maken met onbekende sporten.
  • Sporten na schooltijd in verschillende Topscore clubs. Zo kan een leerling eenvoudig kennis maken met onbekende sporten.
  • Het Ir. Lely Lyceum werkt samen met de Hartstichting aan reanimatieonderwijs.
  • Het Ir. Lely Lyceum werkt samen met de Hartstichting aan reanimatieonderwijs.
  • Lachen tijdens de masterclass voor groep8-leerlingen die zicht hebben op een mavo, havo of vwo-advies.

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Het weergegeven tevredenheidsonderzoek is dit schooljaar afgenomen onder leerlingen van alle leerjaren. De afnameperiode was maart 2021.

In voorgaande jaren is het onderzoek afgenomen bij leerlingen van het eerste en het derde leerjaar.

De hiervoor gebruikte vragenlijst is de nieuwe vragenlijst die vanaf januari 2021 door Vensters voor Verantwoording is voorgeschreven.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2020-2021?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Het weergegeven tevredenheidsonderzoek in maart 2021 is afgenomen onder ouders van alle leerlingen.

In voorgaande jaren is dit alleen afgenomen bij ouders van leerlingen van het eerste en derde leerjaar (laatste keer in januari 2020).

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,8

Terug naar boven