Ir. Lely Lyceum

Ravenswaaipad 3 1106 AW Amsterdam

 • Sporten na schooltijd in verschillende topscore clubs. Zo kan een leerling eenvoudig kennis maken met onbekende sporten.
 • Sporten na schooltijd in verschillende Topscore clubs. Zo kan een leerling eenvoudig kennis maken met onbekende sporten.
 • Het Ir. Lely Lyceum werkt samen met de Hartstichting aan reanimatieonderwijs.
 • Het Ir. Lely Lyceum werkt samen met de Hartstichting aan reanimatieonderwijs.
 • Lachen tijdens de masterclass voor groep8-leerlingen die zicht hebben op een mavo, havo of vwo-advies.

In het kort

Toelichting van de school

Het Ir. Lely Lyceum is een school waar kwaliteit en sfeer voorop staan. Een school die een sterke basis biedt voor verdere studie en ontwikkeling. Maar ook een school die rekening houdt met wat leerlingen willen en kunnen en persoonlijke aandacht geeft. Een school waar we positief met elkaar omgaan, duidelijk zijn in wat we van elkaar verwachten en waar we ons richten op samenwerking. 

Het Ir. Lely Lyceum biedt gymnasium, atheneum, havo en mavo aan. Daarnaast op alle niveaus TTO (tweetalig onderwijs) en Technasium (Onderzoek en ontwerpen).

Op de website vind je meer informatie.

Kenmerken van de school

 • Gymnasium/Atheneum/Havo/Mavo
 • Technasium
 • Internationalisering TTO
 • Empowerment
 • Sterk in toekomst!

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-(g)t
 • havo
 • havo / vwo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-(g)t
 • havo
 • atheneum

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
1109

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven