Ir. Lely Lyceum

Ravenswaaipad 3 1106 AW Amsterdam

 • Sporten na schooltijd in verschillende topscore clubs. Zo kan een leerling eenvoudig kennis maken met onbekende sporten.
 • Sporten na schooltijd in verschillende Topscore clubs. Zo kan een leerling eenvoudig kennis maken met onbekende sporten.
 • Het Ir. Lely Lyceum werkt samen met de Hartstichting aan reanimatieonderwijs.
 • Het Ir. Lely Lyceum werkt samen met de Hartstichting aan reanimatieonderwijs.
 • Lachen tijdens de masterclass voor groep8-leerlingen die zicht hebben op een mavo, havo of vwo-advies.

In het kort

Toelichting van de school

Het Ir. Lely Lyceum is een school waar kwaliteit en sfeer voorop staan, die een sterke basis biedt voor verdere studie en ontwikkeling. Maar ook een school die rekening houdt met wat leerlingen willen en kunnen, en persoonlijke aandacht geeft. Amsterdam-Zuidoost is booming en bruist van energie. We hebben nauwe contacten met bedrijven en instellingen in Zuidoost en willen die de komende jaren verder verdiepen en uitbreiden. Het onderwijsaanbod is aangepast en sinds dit schooljaar heten we niet Scholengemeenschap Reigersbos, maar Ir. Lely Lyceum. Naast een opleiding mavo, havo en atheneum, biedt het Ir. Lely Lyceum nu als enige school in Zuidoost de gymnasium opleiding aan. Als jongste gymnasium van de stad geven wij een eigentijdse invulling aan de klassieke traditie. Op het Ir. Lely Lyceum worden naast basisvaardigheden, ook hedendaagse skills ontwikkeld: tweetaligheid, wetenschapsoriëntatie, sport, je eigen grenzen verleggen en je ongekende talenten ontwikkelen. Samen vergroten wij je zelfvertrouwen, zelfbewustzijn en positief zelfbeeld. Dat noemen we: empowerment. Maak kennis met ons: We zijn trots, ambitieus en sterk in toekomst!

VWO Gymnasium en Atheneum: Het vwo op het Ir. Lely Lyceum biedt meer dan een gewone vwo-opleiding. Leerlingen worden extra uitgedaagd met vakken als wetenschapsoriëntatie en filosofie. Hiermee worden zij goed voorbereid op een succesvolle doorstroom naar de universiteit. Het Ir. Lely Lyceum is aangesloten bij het instituut Wetenschapsoriëntatie Nederland (WON) en doet jaarlijks mee aan de WON-manifestatie, die landelijk al een keer gewonnen is door twee van onze leerlingen. het Ir. Lely Lyceum biedt vanaf leerjaar 2 de keuze voor gymnasium of atheneum. In gymnasium leerjaar 2 en 3 volgen de leerlingen Latijn en Grieks. In de bovenbouw kiezen zij één van deze twee talen.

HAVO: De havo-opleiding is een goede voorbereiding op het Hoger Beroepsonderwijs (HBO) en daagt de leerlingen uit om op te stromen naar het atheneum. Naast het reguliere programma werken leerlingen aan hun algemene ontwikkeling en loopbaanoriëntatie. Dit gebeurt tijdens diverse excursies en projecten.

MAVO: De mavo is een gedegen opleiding die leerlingen voorbereidt op de havo of het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO). Er is vanaf leerjaar 1 een uitgebreid programma loopbaanoriëntatie. Leerlingen leren hun kwaliteiten ontdekken, oefenen belangrijke vaardigheden en leren keuzes te maken voor toekomstige opleidingen (havo of MBO). Nieuw bij de mavo op het Ir. Lely Lyceum is dat leerlingen kunnen kiezen voor tweetalig onderwijs.

TTO (tweetalig onderwijs): Op vwo, havo en mavo bieden wij in de onderbouw tweetalig onderwijs als keuzemogelijkheid aan. Leerlingen krijgen meerdere vakken in het Engels aangeboden, doen diverse internationale projecten, zoals een Engelstalig toneelstuk en de European Foodparty en hebben contact met scholen uit diverse landen over de hele wereld.

U bent altijd welkom voor een rondleiding in onze school op een reguliere schooldag. U kunt zich daarvoor aanmelden via g.trouerbach@lelylyceum.nl onder vermelding van ‘Rondleiding B1’.

Kenmerken van de school

 • Gymnasium/Atheneum/Havo/Mavo
 • Technasium
 • Internationalisering TTO
 • Empowerment
 • Sterk in toekomst!

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-k
 • vmbo-(g)t
 • havo
 • havo / vwo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-b
 • vmbo-k
 • vmbo-(g)t
 • havo
 • atheneum

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
873

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven