St Ignatiusgymnasium

Jan van Eijckstraat 47 1077 LH Amsterdam

Schoolfoto van St Ignatiusgymnasium

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Hier zie je het percentage leerlingen dat zonder vertraging de onderbouw doorloopt. Je ziet ook het percentage leerlingen dat zonder vertraging de bovenbouw doorloopt. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw? Toelichting

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw? Toelichting
Weergave

Bron

Slaagpercentage Toelichting

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd? Toelichting

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd? Toelichting
Weergave

Bron

Examencijfers toelichting

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die hebben deelgenomen aan het centraal examen. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school? Toelichting

Toelichting van de school

VIJF VRAGEN

Doen we de goede dingen? Doen we die goed? Hoe weten we dat? Vinden anderen dat ook? En wat gaan we nu doen? Die vijf vragen staan centraal in de kwaliteitszorg op het St. Ignatiusgymnasium, waarbij we zowel naar het leerproces als naar de resultaten kijken. Met een enthousiast en betrokken docententeam werken we dagelijks aan verbetering van ons onderwijs. En door tevredenheidsonderzoeken, klankbordgesprekken en leerlingenenquêtes betrekken we leerlingen en ouders bij onze beslissingen en plannen.

Terug naar boven