St Ignatiusgymnasium

Jan van Eijckstraat 47 1077 LH Amsterdam

Schoolfoto van St Ignatiusgymnasium

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

VOLOP UITDAGING
Het Ignatius is een kleinschalig gymnasium met ruim 800 leerlingen en 77 medewerkers. We zitten in een mooi gebouw in Amsterdam-Zuid met veel licht en glas. De sfeer is goed en er is een sterke band tussen leerlingen en docenten. Binnen en buiten de lessen heb je veel keuze. En uitdagingen zijn er zo veel als je wilt!
IEDER GELOOF
De school werd in 1895 gesticht door de paters Jezuïeten. We noemen onszelf nu ‘open katholiek’. Dat betekent dat we ieder geloof en iedere achtergrond respecteren. Bij ons mag je jezelf zijn.
JEZELF ONTWIKKELEN
We willen graag dat je straks een nieuwsgierige, zelfstandige en verantwoordelijke volwassene wordt. Daarom leren we je om kritisch na te denken, rekening te houden met elkaar en je eigen weg te vinden. We helpen je om te ontdekken waar je talenten liggen en hoe je jezelf daarin kunt ontwikkelen. Onze ideale leerling is actief, leergierig en sociaal.
DE LESSEN
Je krijgt veel persoonlijke aandacht van je docenten. Zij motiveren je en geven houvast. In de lessen ben je actief bezig met de leerstof. Dat doe je in groepjes of alleen. Tijdens de les is er ook genoeg tijd om na te denken, te oefenen of alvast wat huiswerk te maken. Alles wat je daarbij nodig hebt, is aanwezig: laptops, digitale schoolborden, studiewerkplekken en overal wifi. 
KLASSIEKE TALEN
Elke leerling krijgt bij ons Grieks en Latijn. Het onderwijs in deze klassieke talen is typisch voor een gymnasium. Je krijgt er een beter taalgevoel door, je leert analytisch denken en maakt kennis met de wortels van onze westerse beschaving. Daar heb je veel aan in je latere leven.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het St.Ignatiusgymnasium wil een uitdagende en veilige leeromgeving bieden voor leerlingen met talent en motivatie voor een gymnasiumopleiding.

Veiligheid is nodig om je optimaal te kunnen ontwikkelen. Met dit doel vragen wij vragen docenten binnen hun les rekening te houden met verschillen tussen leerlingen op het gebied van leerstijl, gedrag en persoonlijke omstandigheden. Daarnaast ligt de focus van de zorg en begeleiding binnen en buiten de les op het stimuleren van zelfredzaamheid en zelfverantwoordelijkheid.
De aangeboden extra ondersteuning is er op gericht op het behalen van het diploma. De school ondersteunt docenten hierbij door nascholing aan te bieden en door intervisie aan te bieden met specialisten uit de tweede en derde lijn.
Van ouders en leerlingen vragen wij om ter zake doende informatie, een goede communicatie met de school en de bereidheid om open te staan voor de door de school noodzakelijk geachte (externe) begeleiding.
De mentor is voor ouders en leerlingen de spil in de begeleiding op het gebied van:
• Studieresultaten
• Motivatie
• Welbevinden van een individuele leerling of het bevorderen van een goed werkklimaat in de klas
• Contacten met ouders, vakdocenten en leerlingbegeleiders
• Keuzebegeleiding 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven