Vonk Amsterdam (voorheen Clusius College)

Rode Kruisstraat 40 1025 KN Amsterdam

  • een veelzijdige school
  • veel aandacht voor duurzaamheid en milieu
  • Schoolfoto van Vonk Amsterdam (voorheen Clusius College)
  • Schoolfoto van Vonk Amsterdam (voorheen Clusius College)
  • duurzaam koken

Profielkeuze

Toelichting van de school

Er is een brede uitstroom. Na het behalen van hun diploma stromen leerlingen uit naar de volgende sectoren in het MBO: Zorg en Welzijn, Landbouw, Economie en Techniek.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het schoolplan betreft de periode 2020-2023. Het beschrijft het beleid van Vonk voor het onderwijs. 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Elke leerling haalt een bij hem of haar passend diploma. Onze ondersteuningsstructuur draagt hieraan bij. In het schoolondersteuningsprofiel is hierover meer informatie te vinden. 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven