Marcanti College

Jan van Galenstraat 31 1051 KM Amsterdam

 • Schoolfoto van Marcanti College
 • Schoolfoto van Marcanti College
 • Schoolfoto van Marcanti College
 • Schoolfoto van Marcanti College
 • Schoolfoto van Marcanti College

Profielkeuze toelichting

Toelichting van de school

De afdeling Zorg en welzijn is de afgelopen jaren licht gegroeid. Komend schooljaar wordt een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke invoering van nieuwe uitstroomprofielen: Dienstverlening en commercie en mavo..
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave

Bron

Het schoolplan Toelichting

Toelichting van de school

Het schoolplan beschrijft het beleid van Marcanti College voor een periode van 4 jaar. Waar staan we op dit moment en wat willen we in de periode 2017-2020 bereiken?

Marcanti: een resultaatgerichte organisatie voor leerlingen en medewerkers.

Wat u van ons kan verwachten:

Hier vindt u het nieuwe schoolplan van Marcanti periode 2017-2020.

  • Marcanti haalt het beste uit de leerlingen. De leerlingen doen examen op het voor hen hoogst haalbare niveau.
  • Marcanti heeft een Leerplein en een Leesplein, gericht op zelfstandig leren
  • Marcanti streeft ernaar praktijkgericht en contextrijk onderwijs vorm te geven
  • Marcanti heeft veel aandacht voor bewegen, gezondheid en leefstijl, onder de noemer van "de Vitale School".
  • Marcanti biedt extra onderwijstijd, op het gebied van taal- en rekenen. 
  • De school ontwikkelt een doorlopende leerlijn met basisonderwijs en vervolgonderwijs.
  • Marcanti biedt projecten: een aanbod van extra sport, extra business en extra kunst en cultuur.
  • Marcanti biedt ook een 6 jarige HTL-route aan. Een leertraject waarin leerlingen hun mavo- (TL) én havodiploma behalen en worden voorbereid op het hoger beroeps onderwijs (hbo). 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen Toelichting

Toelichting van de school

Speerpunten zorgplan Marcanti:
1. Iedere leerling uit de eerste klas een handelingsplan
2. Terugdringen verzuim en te laat komen.
3. Eerste lijnszorg door schoolloopbaanbegeleiders
4. Verhogen van de ouderbetrokkenheid

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven