Berlage Lyceum

Pieter Lodewijk Takstraat 33 1073 KJ Amsterdam

Schoolfoto van Berlage Lyceum

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het Berlage Lyceum is een school voor tweetalig onderwijs: mavo, havo, atheneum en gymnasium. Het Berlage Lyceum biedt een omgeving waarin leerlingen met verschillende achtergronden harmonieus en op een respectvolle wijze leren, samenwerken en kennismaken met de wereld om hen heen.  In de bijlage kunt u ons schoolplan vinden. Daarin worden onze ambities verder uiteen gezet.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op het Berlage Lyceum hebben we veel aandacht besteed aan ons School Ondersteuningsprofiel. Hierin staat een integrale beschrijving van zorg en begeleiding die op het Berlage Lyceum aan leerlingen kan worden gegeven. 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven