DENISE

Piet Mondriaanstraat 140 1061 TT Amsterdam

  • Schoolfoto van DENISE
  • Schoolfoto van DENISE
  • Schoolfoto van DENISE
  • Schoolfoto van DENISE
  • Schoolfoto van DENISE

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

De missie van DENISE is hoogwaardig internationaal onderwijs aanbieden voor leerlingen tussen 4-18 jaar waarbij taal, geld en achtergrond geen barrière mag zijn om het hoogst haalbare diploma programma te halen. In 2014 begonnen wij daarom een nieuwe school. Het doel was een zachte landing voor nieuwkomers in Nederland en toegang tot Internationaal Onderwijs voor deze doelgroep. Op die manier willen we de kansen op succes voor hen in Nederland zo groot mogelijk maken. Intussen zijn we zes jaar verder, zitten we in een schitterend nieuw gebouw met basis- en voortgezet onderwijs (groep 1 tot en met 18) bij elkaar en hebben we onze populatie verbreed met internationals in de meest brede zin van het woord: van nieuwkomers en expats tot migranten en Amsterdamse leerlingen, al dan niet in Nederland geboren. We hebben ontdekt dat voor deze brede doelgroep naast Internationaal onderwijs, ook de reguliere Nederlandse MAVO en HAVO programma’s een keuze kan zijn. Engels en Nederlands als communicatie én instructietaal beide belangrijk zijn.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Binnen DENISE gaan wij ervan uit dat leerlingen zich ontwikkelen op eigen niveau en tempo. Sommige leerlingen hebben daarbij ondersteuning nodig. Binnen het ontwikkelingsproces van de leerling sluiten wij zoveel mogelijk aan bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte. Dit gebeurt waar mogelijk in de klas en altijd in samenwerking met leerling en ouders/verzorgers. In ons schoolondersteuningsprofiel beschrijven we hoe DENISE ondersteuning vormgeeft en welke mogelijkheden hiervoor zijn. Wij hanteren dezelfde werkwijze en visie binnen het primair en voortgezet onderwijs.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven