Orion College Amstel

Wibautstraat 220 -222 1097 DN Amsterdam

Schoolfoto van Orion College Amstel

In het kort

Toelichting van de school

Welkom in het venster van het Orion College Amstel. Het Orion College Amstel is een voortgezet speciaal onderwijsinstelling voor leerlingen tussen 12 en 18 jaar die een extra ondersteuningsbehoefte hebben op het gebied van gedrag. De leerlingen op het Orion College Amstel hebben veelal externaliserende gedragsproblematiek. De school streeft ernaar om alle leerlingen een goede plek in de maatschappij te bieden en richt zich daarom op het stimuleren van welzijn in werken, wonen en vrije tijd. Door de structuur van de school zoveel mogelijk af te stemmen op de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen streeft het Orion College Amstel er naar zoveel mogelijk leerlingen met een goed toekomstperspectief te laten uitstromen. Welke ondersteuning de school hierbij biedt kunt u lezen in de schoolgids. 

Kenmerken van de school

  • Openbaar
  • Verantwoordelijkheid
  • Respect
  • Maatwerk
  • Persoonlijke benadering

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Leerlingenaantallen: het gemiddelde aantal leerlingen per jaar is de afgelopen schooljaren gestaag aan het groeien. Hiervoor zijn verschillende verklaringen te bedenken. Mogelijk is dit de invloed van Passend Onderwijs. Wellicht hangt de groei samen met de kwaliteitsverbeteringen in het onderwijs en de verhuizing naar ons nieuwe schoolgebouw.

Gedurende het gehele schooljaar stromen er leerlingen in bij het Orion College Amstel. Vaak is er een lichte groei in het leerlingenaantal te zien naarmate het schooljaar vordert. Leerlingen kunnen ook tussentijds uitstromen bij het Orion College Amstel, bijvoorbeeld wanneer zij toegelaten worden tot het reguliere onderwijs een MBO opleiding of wanneer zij naar een behandelsetting gaan. Het leerlingenaantal schommelde enkele schooljaren tussen de 90 en 115 leerlingen maximaal, maar is in schooljaar 2019-2020 gestegen naar ruim 140 leerlingen. Het Orion College Amstel heeft geen grote groeiambitie, omdat de kleinschaligheid van de locatie juist bijdraagt aan het kunnen bieden van maatwerk in de persoonlijke ondersteuningsbehoeften van de leerlingen.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
116

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Het Orion College Zuid werkt samen met diverse samenwerkingsverbanden en ketenpartners. De belangrijkste en meest intensieve samenwerkingspartners zijn hieronder genoemd. Voor een totaaloverzicht van de ketenpartners kunt u ons schoolondersteuningsplan bekijken.

Terug naar boven