Drostenburg

Drostenburg 1 1102 AM Amsterdam

  • Schoolfoto van Drostenburg
  • Schoolfoto van Drostenburg
  • Koning Willem Alexander en koningin Maxima openen de koningsspelen op Drostenburg in 2016.
  • Koning Willem Alexander en koningin Maxima openen de koningsspelen op Drostenburg in 2016.

In het kort

Toelichting van de school

Geachte lezer

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Drostenburg. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en van ons zelf. Waar nodig geven wij u een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties van onze school.

U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Wij streven ernaar om eind 2016 de informatie compleet te hebben. Mocht u naar aanleiding van de informatie op deze site nog vragen hebben dan horen wij dat graag.

Het team van Drostenburg. 

Kenmerken van de school

  • onderwijs op maat
  • opbrengstgericht effectief
  • zorg en revalidatie
  • verschillende leerroutes
  • sociaal emotionele groei

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
41

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Scholen werken samen met verschillende organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van medische zorg en jeugdhulp. Zo bieden ze de beste hulp voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak en afspraken. De school kan zelf het beste vertellen hoe intensief de samenwerkingen zijn.

Terug naar boven