Calandlyceum voor Gymnasium Atheneum Havo Vmbo vestiging De Toekomst

Borchlandweg 18 1114 BD Amsterdam-Duivendrecht

Schoolfoto van Calandlyceum voor Gymnasium Atheneum Havo Vmbo vestiging De Toekomst

In het kort

Toelichting van de school

De School van De Toekomst is een VO-school die onderwijs aanbiedt op de niveaus VMBO-K (bovenbouw), VMBO-T, HAVO, VWO. Het is een school waar alleen topsport leerlingen onderwijs krijgen, die gebruik mogen maken van de LOOT-beleidsregel en bijbehorende faciliteiten.

De School van De Toekomst is als school alleen toegankelijk voor jeugdspelers van Ajax. Vanaf het moment dat een speler in een team "onder de 15" gaat spelen, of in hogere teams, wordt er onderwijs voor hen aangeboden op De School van de Toekomst. Door het aangepaste individuele onderwijs programma, de intensieve samenwerking met de jeugdopleiding van Ajax en de ligging van de school op het terrein van De Toekomst, is er een situatie gecreëerd waarin voetbal en onderwijs optimaal naast elkaar beoefend kunnen worden

Kenmerken van de school

 • Ajax
 • Topsport
 • Maatwerk

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • havo
 • havo / vwo
 • vwo

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-b
 • vmbo-k
 • vmbo-(g)t
 • havo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
84

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven