Keizer Karel College

Elegast 5 1185 AA Amstelveen

Schoolfoto van Keizer Karel College

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Zoals verwacht is de tevredenheid van leerlingen en ouders licht gestegen in het schooljaar 2022/2023 ten opzicht van het schooljaar 2021/2022. Het leren en werken in een nieuw en transparant gebouw met zowel lokalen als leerpleinen heeft het algehele gevoel van tevredenheid verhoogd. Tegelijkertijd zijn er nog zaken te verbeteren en dat gesprek wordt op geregelde basis gevoerd met leerlingen en ouders in de leerlingenraad, leerlingpanels en op ouderavonden en in ouderpanels. Op het gebied van organisatie en de communicatie zijn veel verbeterslagen gemaakt met het oog op schooljaar 23/24 en daarom is de verwachting dat de scores nu langzamerhand nog verder zullen stijgen. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Het oudertevredenheidsonderzoek voor Scholen op de Kaart is afgenomen in februari 2020.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven