Keizer Karel College

Elegast 5 1185 AA Amstelveen

Schoolfoto van Keizer Karel College

In het kort

Toelichting van de school

Het Keizer Karel College is een school waar jij als leerling wordt gezien. Je kunt je in een omgeving waarin jij je veilig voelt in vrijheid ontwikkelen, waarbij wij je structuur en duidelijkheid bieden. We bieden goede zorg en extra begeleiding voor leerlingen die dat nodig hebben. We vinden het niet alleen belangrijk dat je goede resultaten behaalt, maar dat je je daarnaast ontwikkelt tot zelfstandige, kritisch denkende en vaardige volwassene. We bieden je een goede gemeenschappelijke basis, die je op grond van je persoonlijke capaciteiten en interesses verdiept en verbreedt. We stimuleren je om nieuwsgierig te zijn naar je medeleerlingen en naar de buitenwereld. Uitgangspunten voor ons onderwijs zijn de psychologische basisbehoeften relatie, autonomie en competentie, zoals die door pedagoog Luc Stevens beschreven zijn. 

Kenmerken van de school

 • UNESCO-school
 • Excellent havo en vwo
 • Technasium
 • Veilige leeromgeving
 • Kritisch leren denken

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • havo
 • havo / vwo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bovenbouw

 • havo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Wil je nu al meer weten? Bekijk dan:

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
1761

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven