Scholengemeenschap Panta Rhei

Pandora 1-2 / Postbus 590 1183 KK / 1180 AN Amstelveen

  • Schoolfoto van Scholengemeenschap Panta Rhei
  • Schoolfoto van Scholengemeenschap Panta Rhei
  • Schoolfoto van Scholengemeenschap Panta Rhei
  • Schoolfoto van Scholengemeenschap Panta Rhei
  • Schoolfoto van Scholengemeenschap Panta Rhei

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Het leerlingtevredenheidsonderzoek wordt op Panta Rhei een maal per jaar schoolbreed afgenomen. In vergelijking met vorig jaar is de tevredenheid gestegen. Vorig jaar gaven de leerlingen gemiddeld een 6,2. Dit jaar is dat een 6,4. Verder is te zien dat de leerlingen het meest positief zijn over het functioneren van de mentoren. Op een goede tweede en vierde volgen achtereenvolgens het getoonde respect van docenten naar leerlingen en de duidelijkheid over resultaten. De leerlingen laten weten dat zij de lessen onvoldoende vinden aansluiten bij gebeurtenissen uit het nieuws. Tevens vinden zij dat er te weinig buitenschoolse activiteiten worden georganiseerd of ze waarderen de buitenschoolse activiteiten onvoldoende. Goed om te zien is dat de speerpunten uit ons beleid gewaardeerd worden door de leerlingen. Er is natuurlijk altijd ruimte voor verbetering op diverse gebieden. Daar zal de school het komende jaar zeker aan werken. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2019-2020?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij willen dat leerlingen zich prettig en veilig voelen bij ons op school. Alleen dan kunnen zij immers maximaal presteren. De school heeft daarom samen met de leerlingen leefregels opgesteld.

Uit het onderzoek naar sfeer en veiligheid is gebleken dat de leerlingen erg positief zijn over de veiligheid op Panta Rhei. De sfeer wordt minder gewaardeerd. Daar zal de school zich het komende jaar extra voor inzetten.


Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Het oudertevredenheidsonderzoek wordt op Panta Rhei ieder jaar schoolbreed afgenomen. Het cijfer dat ouders aan Panta Rhei hebben gegeven, was in het schooljaar 2018-2019 een 7,5. Dit jaar is dat een 7,7. Uit het onderzoek is gebleken dat de ouders het meest positief zijn over het functioneren van de mentoren. Daarnaast wordt ook het aanbieden van onderwijs op het niveau van de leerling en de inzet van ICT-middelen zeer positief gewaardeerd. Ouders vinden ook dat zij goed op de hoogte worden gehouden van belangrijke gebeurtenissen en dat zij makkelijk contact met school kunnen krijgen. Volgens de ouders is een punt van aandacht dat de lessen beter kunnen aansluiten bij de interesses van de leerling. Dit neemt niet weg dat alle scores over het algemeen positief zijn.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
8,0

Terug naar boven