Scholengemeenschap Panta Rhei

Pandora 1-2 / Postbus 590 1183 KK / 1180 AN Amstelveen

  • Schoolfoto van Scholengemeenschap Panta Rhei
  • Schoolfoto van Scholengemeenschap Panta Rhei
  • Schoolfoto van Scholengemeenschap Panta Rhei
  • Schoolfoto van Scholengemeenschap Panta Rhei
  • Schoolfoto van Scholengemeenschap Panta Rhei

Profielkeuze

Toelichting van de school

Vmbo basis/kader
Als 'leren door doen' je aanspreekt, zit je goed op Panta Rhei. In klas 2 kiezen basis/kader-leerlingen uit twee profielen voor de bovenbouw: D&P (Dienstverlening & Producten) en Technologie (PIE). We hebben een ruim programma-aanbod. Je leert veel door praktische opdrachten (ondernemersproject, jongerenrechtbank). We investeren veel in moderne faciliteiten en goede contacten met het bedrijfsleven en het mbo. Ook bieden we het vak Technologie & Toepassing, waar je ervaart dat alles in de wereld met technologie te maken heeft. Zo ontwikkel je vaardigheden die je nodig hebt als wereldburger van de 21e eeuw.

Mavo+
Als in de onderbouw blijkt dat je het mavo-niveau aankunt, kun je in leerjaar 3 naar de mavo+. Je volgt dan ons plusprogramma dat je goed voorbereidt op het mbo of de havo. Je krijgt veel praktische opdrachten en gaat regelmatig de school uit. In de mavo+ kun je een certificaat halen voor Cambridge English.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het schoolplan is de vertaling van de ambitie van de school. Deze ambitie wordt voor vier jaar vastgelegd en gedurende de looptijd van het plan vinden daar waar nodig aanpassingen plaats. De school werkt al enige jaren aan het verbeteren van haar onderwijs, de leerlingbegeleiding en de bedrijfsvoering. Op deze punten zijn aantoonbare resultaten geboekt. Niettemin blijft het voor Scholengemeenschap Panta Rhei een uitdaging om verdere verbeteringen tot stand te brengen.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Dit onderwijsondersteuningsprofiel beschrijft de mogelijkheden die Panta Rhei biedt om leerlingen met uiteenlopende onderwijsbehoeften te ondersteunen met als centrale gedachte dat ieder kind recht heeft op Passend Onderwijs. Het doel van goed onderwijs is om samen met ouders, docenten en leerlingen binnen de school te werken aan een optimale leerervaring op cognitief en sociaal gebied. Alle leerlingen worden opgeleid tot een diploma.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven