Hermann Wesselink College

Startbaan 3 1185 XP Amstelveen

  • Het HWC ligt in Amstelveen-Zuid, in een groene omgeving te midden van sportvelden. De school is goed bereikbaar met bus, metro en fiets.
  • Schoolfoto van Hermann Wesselink College

Tevredenheid leerlingen

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Hier zie je hoe leerlingen deze school ervaren en hoe tevreden ze zijn over bijvoorbeeld de faciliteiten, de docenten en de begeleiding.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In ons pestprotocol wordt ook ruim aandacht  besteed aan digitaal pesten. De mentoren van de onderbouw hebben veel verschillende materialen tot hun beschikking om met hun klas of groepjes leerlingen in gesprek te gaan over pesten en de gevolgen daarvan. We gebruiken films, boeken, het Carmenproject bij drama. Ook via de mediatheeklessen krijgen leerlingen voorlichting over een juist gebruik van digitale media.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De tevredenheid van onze ouders ligt iets onder het landelijke gemiddelde. In elk team praten we met een oudercontactgroep en voor de school als geheel met de oudercommissie om te kijken hoe we dit kunnen verbeteren. 
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
8,0

Terug naar boven