Hermann Wesselink College

Startbaan 3 1185 XP Amstelveen

  • Het HWC ligt in Amstelveen-Zuid, in een groene omgeving te midden van sportvelden. De school is goed bereikbaar met bus, metro en fiets.
  • Schoolfoto van Hermann Wesselink College

Profielkeuze

Toelichting van de school

Het HWC biedt naast de mogelijkheid om eindexamen te doen in diverse kunstvakken ook een uitgebreid programma bètavakken aan zoals science, informatica en wiskunde D.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het kader van de Wet op passend onderwijs wordt van iedere school verwacht dat zij een ondersteuningsprofiel opstelt. Dit document geeft weer welke mogelijkheden onze school heeft voor de ondersteuning van leerlingen met uiteenlopende onderwijsbehoeften. De koers van het HWC voor Passend Onderwijs , staat beschreven in het Schoolplan 2015 - 2019. De uitwerking daarvan is te vinden in dit ondersteuningsprofiel, dat opgesteld is voor twee schooljaren.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven