GSG Guido

Paladijnenweg 253 3813 HX Amersfoort

  • Schoolfoto van GSG Guido
  • Schoolfoto van GSG Guido
  • Schoolfoto van GSG Guido
  • Schoolfoto van GSG Guido

Het schoolplan

Toelichting van de school

In het Schoolplan worden de speerpunten voor onze scholengemeenschap beschreven. Eén daarvan is de leerlingenzorg. Ons uitgangspunt is  ‘de ander in alle bescheidenheid belangrijker te achten dan onszelf”. Dit geldt voor zowel de organisatiecultuur als het pedagogisch klimaat. Ons onderwijs is gericht op de ontwikkeling van leerlingen en medewerkers als verantwoordelijk christen. Dit is geen vrijblijvende zaak. De leerlingen en de medewerkers worden dan ook nadrukkelijk uitgedaagd tot deugdelijke en excellente resultaten. We gaan voor kwaliteit die hiermee in overeenstemming is.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Sommige leerlingen hebben extra zorg nodig. In het schoolondersteuningsprofiel legt de school voor ten minste vier jaar vast waar die extra ondersteuning uit bestaat. Want alleen de school zelf kan vertellen welke middelen er zijn om leerlingen optimaal te helpen.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven