Van Lodenstein College locatie Amersfoort

Utrechtseweg 228 3818 ET Amersfoort

Schoolfoto van Van Lodenstein College locatie Amersfoort

In het kort

Toelichting van de school

Het Van Lodenstein College is een reformatorische school voor voortgezet onderwijs van vmbo (inclusief ) tot en met vwo. Naast de algemene onderwijstaken geeft de school ruim aandacht aan de vorming en opvoeding van jonge mensen. Dit betekent dat de school zich in haar taken richt op de brede ontwikkeling van jonge mensen in het perspectief van het grote gebod van Christus in Marcus 12:30 en 31: "En gij zult den Heere, uw God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk, is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Er is geen ander gebod, groter dan deze."

Het Van Lodenstein College heeft vestigingen in Amersfoort, Barneveld, Ede, Hoevelaken en Kesteren.

Kenmerken van de school

 • Reformatorisch
 • Tweetalig onderwijs
 • Betrokken; veilig
 • Muziek

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-b
 • vmbo-k
 • vmbo-(g)t
 • havo
 • vwo

Bron

Bovenbouw

 • havo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bezoek deze school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de locatie Amersfoort is een onderbouw VMBO, HAVO en VWO en een bovenbouw HAVO/VWO gevestigd.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
1102

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?