Beekdal VSO

Heiligenbergerweg 185 3816 AJ Amersfoort

Schoolfoto van Beekdal VSO

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij Beekdal VSO!

Wij zijn een school voor Voorgezet Speciaal onderwijs ZML. Anders gezegd, wij helpen onze leerlingen, uw kind, graag (extra) met leren, ook al is leren soms moeilijk. Wij helpen met leren leren, leren om goed met elkaar om te gaan en leren om te werken. Onderwijs waar het kind centraal staat in het kunnen, denken en doen. Wij bereiden leerlingen voor op een passende uitstroomplek. Dit doen wij door hoge, maar realistische verwachtingen om te zetten in een passend onderwijsaanbod. Beekdal VSO is een school waar leerlingen echt hun eigen plekje hebben en waar oog is voor iedere leerling. Per 1 maart 2019 zijn de voormalige VSO-afdelingen van de Van Voorthuijsenschool en de Koningin Emmaschool samengegaan. Wij hebben onze expertise en krachten gebundeld om op deze manier nog beter inhoud te kunnen geven aan kwalitatief hoogstaand onderwijs. Wij zijn gehuisvest in ons prachtige nieuwe gebouw aan de Heiligenbergerweg in Amersfoort: Het Vosheuvelcomplex. Een gebouw dat is gebaseerd op nieuwe inzichten en voorzien is van alle moderne faciliteiten. We delen ons pand met de Klimboom SO en de buitenschoolse opvang van de Amerpoort. U bent altijd welkom bij ons voor een gesprek en/of een kijkje in de school. Onder het kopje contact vindt u de gegevens om een afspraak met ons te maken.

Kenmerken van de school

  • Verbinding
  • Eigenaarschap
  • Passie en plezier
  • Zelfstandigheid
  • Samenwerken

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
156

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?