PRO33college (Praktijkonderwijs Trivium College)

Wiekslag 50 3815 GS Amersfoort

Schoolfoto van PRO33college (Praktijkonderwijs Trivium College)

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Diploma's en certificaten praktijkonderwijs

Toelichting van de school

      Uitstroomniveau  Aantal     

      werk                       4        

      MBO niveau 1        20   

      MBO niveau 2          2  

      MBO niveau 3     

      MBO niveau 4          2  

      Dagbesteding          3

Zijn er leerlingen die de school verlaten met een diploma en/of certificaat?
Weergave Diploma's en certificaten

Bron

Na het praktijkonderwijs

Toelichting van de school

Uitstroomniveau  Aantal           

werk                       4              

MBO niveau 1        20          

MBO niveau 2          2         

MBO niveau 3            

MBO niveau 4          2          

Dagbesteding          3

Wat doen de leerlingen na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, na het praktijkonderwijs

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 de school verlieten, één en twee jaar na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, één en twee jaar na het praktijkonderwijs

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

PRO33college evalueert gedurende het hele jaar of zij kwalitatief goed onderwijs geeft. Hierbij staan de volgende vragen centraal:

1. Doet de school de goede dingen?

2. Doet de school de dingen goed?

3. Hoe weet de school dat?

4. Vinden anderen dat ook?

5. Wat gaat de school nu doen?

Terug naar boven