PRO33college (Praktijkonderwijs Trivium College)

Wiekslag 50 3815 GS Amersfoort

Schoolfoto van PRO33college (Praktijkonderwijs Trivium College)

Schooladvies en plaatsing toelichting

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave

Bron

Diploma's en certificaten praktijkonderwijs

Toelichting van de school

      Uitstroomniveau  Aantal     

      werk                       4        

      MBO niveau 1        20   

      MBO niveau 2          2  

      MBO niveau 3     

      MBO niveau 4          2  

      Dagbesteding          3

Hoeveel leerlingen behalen een diploma en/of certificaat?
Weergave

Bron

Na het praktijkonderwijs

Toelichting van de school

Uitstroomniveau  Aantal           

werk                       4              

MBO niveau 1        20          

MBO niveau 2          2         

MBO niveau 3            

MBO niveau 4          2          

Dagbesteding          3

Wat doen de leerlingen na het praktijkonderwijs? toelichting
Weergave

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2016-2017 de school verlieten, één en twee jaar na het praktijkonderwijs? toelichting
Weergave

Bron

Wat zegt de inspectie over de school? Toelichting

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven