PRO33college (Praktijkonderwijs Trivium College)

Wiekslag 50 3815 GS Amersfoort

  • Schoolfoto van PRO33college (Praktijkonderwijs Trivium College)
  • Schoolfoto van PRO33college (Praktijkonderwijs Trivium College)
  • Schoolfoto van PRO33college (Praktijkonderwijs Trivium College)
  • Schoolfoto van PRO33college (Praktijkonderwijs Trivium College)
  • Schoolfoto van PRO33college (Praktijkonderwijs Trivium College)

Het schoolplan

Toelichting van de school

In het schoolplan staat beschreven wat onze doelstellingen zijn voor de komende 4 jaar. Het huidige schoolplan van PRO33college loopt van 2022-2026. Elk jaar vertalen wij het schoolplan naar een jaarplan. En van daaruit stellen we projectplannen op voor de verschillende onderdelen binnen onze school. Zo werken we elk jaar met een duidelijk focus en zijn we altijd gericht op het verbeteren en verder ontwikkelen van ons onderwijs.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De juiste ondersteuning en begeleiding voor de leerling is waar het om gaat op PRO33college.

Een deel van het beleid rondom zorg is daarom beschreven in het schoolplan. Specifieke handreikingen, regels, procedures en de bijbehorende scholingen zijn beschreven in het zorgplan van PRO33college en in het bijgevoegde Schoolondersteuningsprofiel (SOP).

We durven met recht te zeggen dat onze ondersteuningsstructuur goed is uitgedacht en ook goed werkt in de praktijk. Dat is te zien aan onze PMstructuur. Maar het meest merken we dat aan de ontwikkeling van onze leerlingen!


Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven