PRO33college (Praktijkonderwijs Trivium College)

Wiekslag 50 3815 GS Amersfoort

Schoolfoto van PRO33college (Praktijkonderwijs Trivium College)

Het schoolplan Toelichting

Toelichting van de school

Trivium College, locatie Praktijkonderwijs is één van drie locaties van het Trivium College. Het Ministerie heeft goedkeuring gegeven aan de fusie. De komende maanden zal een nieuw schoolplan voor het Trivium College opgesteld worden. 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen Toelichting

Toelichting van de school

In de begeleidingsstructuur worden vier professionele momenten onderscheiden. Bij het eerste niveau staat de leerling aan de start van zijn schoolloopbaan. Hier wordt getracht leerlingen die extra begeleiding nodig hebben  in een vroeg stadium te signaleren. Voor leerlingen waarvan al bij de start bekend is dat ze extra begeleiding nodig hebben, wordt bepaald welke begeleiding de school kan inzetten en waar dit wordt vastgelegd. Vervolgens kan bij een leerling een  extra begeleidingstraject worden doorlopen
over de niveaus 1 tot en met 4. In PM 0 verzamelt de school alle relevante informatie en de docent past deze toe in zijn lesgeven. 
De mentor heeft een centrale rol, daar waar de problematiek relatief eenvoudig is (niveau 1), maar ook daar waar de problematiek complexer is en de begeleiding ligt bij externe partijen als GG&GD, Bureau Jeugdzorg.
De leerling-coördinator, zorgcoördinator en afdelingsleider begeleiden de mentoren en bewaken de kwaliteit van de uitvoering. Vanaf PM3 wordt de afdelingsleider en/ of zorgcoördinator casemanager.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven