PRO33college (Accent Amersfoort)

Wiekslag 50 3815 GS Amersfoort

Schoolfoto van PRO33college (Accent Amersfoort)

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Leerlingen zijn blij met onze school!

Dit jaar was het eerste jaar van het PRO33 college. Dit is een samenwerkingsschool van het praktijkonderwijs van voormalig Trivium college en Accent Amersfoort. Samen kunnen we ten slotte meer bieden dan alleen. In zo'n eerste jaar moet iedereen natuurlijk nog wel aan elkaar wennen. Leerlingen geven desondanks hetzelfde cijfer als vorig jaar. Daar zijn we trots op!

Leerlingen zijn het meest tevreden met de stage. Voor de hulp bij het vinden van een stageplek geven leerlingen een 8,2. En over wat je kunt leren op je stage geven leerlingen ook een 8,2. Dit is iets om te vieren en vast te houden.

Het minst tevreden zijn leerlingen over de afwisseling in de lessen (6,4). We vinden dat dit beter mag en moet. We zijn al bezig met een plan om ook in de theorielessen meer praktijkgericht te werken. Dat sluit het beste aan bij onze leerlingen.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2018-2019?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Tevredenheid leerlingen praktijkonderwijs

Toelichting van de school

Elk jaar meten wij of de leerlingen zich veilig en prettig voelen op PRO33college. Dat vinden we het belangrijkste. Alleen als je lekker in je vel zit op school, kun je leren.

Om het jaar meten wij of de leerlingen en de ouders daarnaast ook tevredenheid zijn over de kwaliteit en het aanbod van ons onderwijs.

Eens in de 3 jaar vragen wij ook aan onze partners (stagebedrijven, wijkteammedewerkers enz.) of ze tevreden zijn over onze school.

Zo houden we goed in beeld waar het al goed gaat en waar het nóg beter kan!

Weergave Tevredenheid leerlingen ProZo!

Tevredenheid
7,7

Bron

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Leraren en veiligheid

Bron

Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Ouder(s)/verzorger(s) zijn zeer tevreden met onze school! In vergelijking met vorig jaar is de tevredenheid van ouder(s)/verzorger(s) zelfs met 0,2 punt gestegen. 

Dit jaar was het eerste jaar van het PRO33 college. Dit is een samenwerkingsschool van het praktijkonderwijs van voormalig Trivium college en Accent Amersfoort. Samen kunnen we ten slotte meer bieden dan alleen. In zo'n eerste jaar moet iedereen natuurlijk nog wel aan elkaar wennen. Ouders geven desondanks hetzelfde cijfer als vorig jaar. Daar zijn we trots op!

Ouder(s)/verzorger(s) zijn vooral tevreden over de mentor van hun kind. Hier wordt wel een 9,6 voor gegeven! Lager dan een 7,9 wordt door ouders niet gegeven dus al met al een resultaat waar we blij mee mogen zijn.

Helaas hebben dit jaar niet genoeg ouder(s)/verzorger(s) de vragenlijst ingevuld. We gaan toch aan het werk met de uitslagen. Volgend jaar proberen we ervoor te zorgen dat nog meer ouder(s)/verzorger(s) de vragenlijsten invullen.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Bron

Tevredenheid ouders praktijkonderwijs

Toelichting van de school

Elk jaar meten wij of de leerlingen zich veilig en prettig voelen op PRO33college. Dat vinden we het belangrijkste. Alleen als je lekker in je vel zit op school, kun je leren.

Om het jaar meten wij of de leerlingen en de ouders daarnaast ook tevredenheid zijn over de kwaliteit en het aanbod van ons onderwijs.

Eens in de 3 jaar vragen wij ook aan onze partners (stagebedrijven, wijkteammedewerkers enz.) of ze tevreden zijn over onze school.

Zo houden we goed in beeld waar het al goed gaat en waar het nóg beter kan!

Weergave Tevredenheid Ouders ProZo!

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,7

Terug naar boven