Corderius College

De Ganskuijl 105 3817 EZ Amersfoort

  • Schoolfoto van Corderius College
  • Schoolfoto van Corderius College
  • Schoolfoto van Corderius College
  • Schoolfoto van Corderius College
  • Schoolfoto van Corderius College

Tevredenheid leerlingen Toelichting

Toelichting van de school

Het tevredenheidsonderzoek, dat jaarlijks wordt uitgezet onder leerlingen en ouders, is een belangrijk onderdeel van onze kwaliteitscultuur. Dit meetinstrument geeft inzicht in hoe onze school wordt ervaren. We zijn enorm trots dat de score voor algemene tevredenheid ook dit jaar weer boven het landelijk gemiddelde ligt. 

In verband met de coronatijd hebben we voor het nieuwe schooljaar actiepunten bepaald die niet zijn voortgekomen uit het tevredenheidsonderzoek. Onze aandacht richt zich nu vooral op het inhoudelijk verbeteren van onderwijs op afstand, en de wijze waarop we onze leerlingen daarbij kunnen coachen.

Door een technische fout is het voor ons niet mogelijk om de resultaten van het tevredenheidsonderzoek per afdeling op deze website te laten zien. Gelukkig hebben we dit probleem kunnen oplossen door 'de splitsing per afdeling' als bijlage toe te voegen.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2019-2020? Toelichting

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren? Toelichting
Weergave

Sfeer en veiligheid toelichting

Sfeer Toelichting

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave

Bron

Veiligheid Toelichting

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave

Bron

Veiligheid op deze school Toelichting

Toelichting van de school

Uit het tevredenheidsonderzoek blijkt dat het Corderius College een veilig en prettig leef- en leerklimaat kent: de school scoort bovengemiddeld. De aandacht voor positieve groepsvorming, het positief pedagogische klimaat van de school (PBS-programma) en de structuur van een intensief mentoraat dragen daaraan in hoge mate bij. Ons ondersteuningsteam speelt hierin een belangrijke rol.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders toelichting

Toelichting van de school

Het tevredenheidsonderzoek, dat jaarlijks wordt uitgezet onder leerlingen en ouders, is een belangrijk onderdeel van onze kwaliteitscultuur. Dit meetinstrument geeft inzicht in hoe onze school wordt ervaren. We zijn enorm trots dat de score voor algemene tevredenheid ook dit jaar weer boven het landelijk gemiddelde ligt. 

In verband met de coronatijd hebben we voor het nieuwe schooljaar actiepunten bepaald die niet zijn voortgekomen uit het tevredenheidsonderzoek. Onze aandacht richt zich nu vooral op het inhoudelijk verbeteren van onderwijs op afstand, en de wijze waarop we onze leerlingen daarbij kunnen coachen.

Door een technische fout is het voor ons niet mogelijk om de resultaten van het tevredenheidsonderzoek per afdeling op deze website te laten zien. Gelukkig hebben we dit probleem kunnen oplossen door 'de splitsing per afdeling' als bijlage toe te voegen.

Weergave

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,0

Terug naar boven