Corderius College

De Ganskuijl 105 3817 EZ Amersfoort

  • Schoolfoto van Corderius College
  • Schoolfoto van Corderius College
  • Schoolfoto van Corderius College
  • Schoolfoto van Corderius College
  • Schoolfoto van Corderius College

Schooladvies en plaatsing toelichting

Toelichting van de school

Leerlingen worden geplaatst op basis van het advies van de basisschool. Sinds het loskoppelen van het advies van de basisschool en een eindtest is er een opwaartse druk merkbaar, waarbij de adviezen van de basisscholen vaker een hoger niveau bij de leerling veronderstellen dan in de praktijk kan worden waargemaakt. Met name bij “mavoleerlingen” in de havo-afdeling zorgt dit voor extra druk en tussentijdse afstroom. De school onderzoekt in het belang van de leerlingen, hoe de aansluiting verbeterd kan worden.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Het basisschooladvies dat wij ontvangen tijdens een warme overdracht met de basisschool, is voor ons leidend. We zijn trots dat er uiteindelijk gemiddeld meer leerlingen op een hoger niveau dan op een lager niveau hun diploma halen.

Landelijk gezien zijn onze doorstroomcijfers in zowel de onder- als bovenbouw erg goed. Sommige leerlingen die niet blijven zitten, lopen wel het risico om te zakken voor het examen of met gemiddeld lagere cijfers te slagen. Daarom geven wij in het examenjaar extra examentrainingen, zodat deze leerlingen ook in één keer hun diploma kunnen halen, met mooie cijfers!  

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw? Toelichting

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw? Toelichting
Weergave

Bron

Slaagpercentage Toelichting

Toelichting van de school

Het slagingspercentage van onze havo- en vwo-afdeling is gelijk aan het landelijk gemiddelde. Onze mavo-afdeling scoort ver boven het landelijk gemiddelde(99%) en op het gymnasium slaagt 100% van de leerlingen, al verschillende jaren achtereen.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd? Toelichting

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd? Toelichting
Weergave

Bron

Examencijfers toelichting

Toelichting van de school

De gemiddelde examencijfers van al onze afdelingen zijn hetzelfde als het landelijk gemiddelde examencijfer. Het verschil tussen de cijfers van het schoolexamen (SE) en het centraal examen (CE) is minimaal. De Inspectie heeft dit verantwoorde beeld met de hoogste kwalificatie "GOED" gehonoreerd. Door analyses van de examenresultaten en verbeterplannen per vak houden we deze trend vast.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2019-2020?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school? Toelichting

Toelichting van de school

In oktober 2018 heeft het vierjaarlijks inspectieonderzoek plaatsgevonden binnen de Meerwegen scholengroep. Voorafgaand aan dit bezoek heeft het Corderius College de ambitie uitgesproken om i.p.v. een voldoende een goede beoordeling te krijgen. De inspectie beoordeelt scholen als GOED wanneer zij niet alleen voldoen aan de basis, maar ook eigen kwaliteitsaspecten hebben toegevoegd. In de bijlage vindt u het inspectierapport en kunt u in hoofdstuk 4 lezen dat het Corderius College haar ambitie heeft waargemaakt.   

Terug naar boven