Corderius College

De Ganskuijl 105 3817 EZ Amersfoort

  • Schoolfoto van Corderius College
  • Schoolfoto van Corderius College
  • Schoolfoto van Corderius College
  • Schoolfoto van Corderius College
  • Schoolfoto van Corderius College

Profielkeuze toelichting

Toelichting van de school

De vakken- en sectorkeuze in het mavo is stabiel en in goed evenwicht; nagenoeg alle leerlingen doen examen in een extra vak en zijn opgeleid voor alle sectoren in het MBO, niveau 4. Door de jaren heen stroomt 20 tot 25 % van de leerlingen door naar de havo-opleiding.

De profielkeuze in het havo is in evenwicht. De keuze voor een N-profiel ligt boven het landelijke gemiddelde, één van de doelstellingen van de school, waarbij wordt aangesloten op het landelijk beleid. Ook in de havo-afdeling kunnen leerlingen examen doen in een extra vak. 8% van de leerlingen maakt hier gebruik van. Tussen de 5 en 8 % van de leerlingen stroomt door naar de vwo-afdeling. 

De profielkeuze in het vwo ligt voor de N-profielen eveneens boven het landelijk gemiddelde. Daarnaast nemen veel leerlingen deel aan onze extra alfa- en gammaverdiepingsprogramma's. Ook in deze afdeling kiezen leerlingen vaak een extra examenvak: zo'n 10%.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave

Bron

Het schoolplan Toelichting

Toelichting van de school

Ons Schoolplan 2018-2022, dat aansluit op het Manifest van de Meerwegen scholengroep, is een groeidocument. Elk jaar wordt de ingezette koers op school-, afdelings- en vakgroepniveau, en in specifieke werk- en ontwikkelgroepen besproken, geëvalueerd en bijgesteld. Het cyclisch werken volgens deze PDCA-methodiek borgt de kwaliteit binnen het proces naar de vernieuwde didactische aanpak op het Corderius College.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen Toelichting

Toelichting van de school

Het Corderius College staat bekend om de goede zorg voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben bij het schoolwerk. Deze ondersteuning wordt geboden bij leerproblemen en aan leerlingen waar, bijvoorbeeld, een stoornis in het autistisch spectrum speelt. Laatstgenoemde leerlingen maken deel uit van reguliere klassen en krijgen individuele ondersteuning die nodig is. Er is veel expertise in de school aanwezig, waardoor ook docenten op de juiste wijze kunnen worden begeleid in hun ondersteuning aan deze leerlingen.  

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven