Corderius College

De Ganskuijl 105 3817 EZ Amersfoort

 • Schoolfoto van Corderius College
 • Schoolfoto van Corderius College
 • Schoolfoto van Corderius College
 • Schoolfoto van Corderius College
 • Schoolfoto van Corderius College

In het kort

Toelichting van de school

Het Corderius College is een school waar de wisselwerking tussen docent, leerling en ouder zeer belangrijk wordt gevonden. Alleen in goede harmonie tussen ‘thuis’ en ‘school’ kan een leerling tot bloei komen. En daarbij geldt dat elke individuele leerling zich gekend mag weten, want ’de’ leerling bestaat niet. 

Het Corderius College heeft een duidelijk profiel, want in alles laten wij ons inspireren door het evangelie van Jezus Christus, zoals dat in de Bijbel tot ons komt. Die inspiratie geeft ons kleur en tekent de dagelijkse omgang met elkaar. Het Corderius College is een school met een open en persoonlijk karakter en herkenbare, christelijke normen en waarden.

Onze drie kernwaarden betrokken, verantwoordelijk en veilig tekenen het positieve schoolklimaat en gaan hand-in-hand met begrippen als ‘ruimte voor talent’, ‘persoonlijk’, ‘christelijk’, ‘betrouwbaar’ en ‘kwaliteit’. ‘Onze’ ouders herkennen die kernwaarden ook: er is structuur, er zijn kwalitatief goede lessen, er is maatwerk in de begeleiding en er heerst een positief leer- en werkklimaat. De leerlingen geven aan dat zij zichzelf mogen zijn, dat zij serieus worden genomen en worden uitgedaagd om prestaties te leveren die verwacht mogen worden. Iedereen die onze uitgangspunten en visie respecteert, is van harte welkom. Onze school wordt gemaakt door medewerkers, leerlingen en ouders, die elk met eigen verantwoordelijkheden respectvol met elkaar willen samenwerken.

Kenmerken van de school

 • Protestants Christelijk
 • Gymnasium en vwo masterclass
 • Positief pedagogisch klimaat
 • Talentprogramma voor m/h/v
 • Begaafdheidsprofielschool

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-(g)t
 • vmbo-(g)t / havo
 • havo
 • havo / vwo
 • atheneum
 • gymnasium
 • vwo

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-(g)t
 • havo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De instroom van leerlingen in de brugklas is de afgelopen jaren hoog geweest.

De verhouding tussen de verschillende opleidingsniveaus is in de afgelopen periode iets verschoven ten gunste van de havo- en vwo-afdeling.

Naast het positief pedagogisch klimaat is het brede aanbod aan vakken, keuzes en modules in alle afdelingen en de mogelijkheid om te kunnen versnellen aantrekkelijk; dat geldt voor zowel de bèta- als de alfa- en gammavakken.   

Door de indeling van het gebouw zijn er drie 'huizen' ontstaan: brugklashuis, onderbouw- en bovenbouwgebouwen. Daardoor wordt kleinschaligheid bevorderd en voelen de leerlingen zich goed thuis in hun eigen deel van het schoolgebouw.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
1815

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven