Corderius College

De Ganskuijl 105 3817 EZ Amersfoort

 • Schoolfoto van Corderius College
 • Schoolfoto van Corderius College
 • Schoolfoto van Corderius College
 • Schoolfoto van Corderius College
 • Schoolfoto van Corderius College

In het kort

Toelichting van de school

Het Corderius College is een school waar onderwijs van hoge kwaliteit wordt gegeven. Daarnaast is er "Ruimte voor talent' en 'Ondersteuning op maat'. Leerlingen die méér willen en kunnen, bieden wij extra vakken en modules aan. Voor leerlingen die méér nodig hebben, hebben wij intern een gekwalificeerd ondersteuningsteam (schoolpsycholoog, RT-specialist en orthopedagogen).

Boven onze voordeur staan de woorden "Betrokken", "Verantwoordelijk" en "Veilig", wat kenmerkend is voor de sfeer op onze school; een positief pedagogisch klimaat (PBS). Deze kernwoorden willen we onze leerlingen ook meegeven in de maatschappij. Wij streven ernaar, samen met de ouders, hen te vormen tot zelfbewuste en verantwoordelijke burgers. Om kleurrijk in het leven te staan, is de bijbel onze inspiratiebron. 

Kenmerken van de school

 • Protestants Christelijk
 • Gymnasium en vwo masterclass
 • Positief pedagogisch klimaat
 • Talentprogramma voor m/h/v
 • Begaafdheidsprofielschool

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-(g)t
 • vmbo-(g)t / havo
 • havo
 • havo / vwo
 • atheneum
 • gymnasium
 • vwo

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-(g)t
 • havo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bezoek deze school

 1. voorlichtingsavond vwo

 2. open huis

 3. open huis

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal schommelt rond de 1760.

De verhouding tussen de verschillende opleidingsniveaus is in de afgelopen periode iets verschoven ten gunste van de havo- en vwo-afdeling. Dat is voor ons een goede ontwikkeling; het aanbod aan havo/vwo-opleidingen in Amersfoort is erg groot, maar ons profiel blijkt door velen gewaardeerd. Naast het positief pedagogisch klimaat is het brede aanbod aan vakken, keuzes en modules in alle afdelingen en de mogelijkheid om te kunnen versnellen aantrekkelijk; dat geldt in zowel de bèta- als de alfa- en gammavakken.   

Door de indeling van het gebouw zijn er drie 'huizen' ontstaan: brugklashuis, onderbouw- en bovenbouwgebouwen. Daardoor wordt kleinschaligheid bevorderd en voelen de leerlingen zich goed thuis in hun eigen deel van het schoolgebouw.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
1746

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?