Farel College

Paladijnenweg 101 3813 DC Amersfoort

  • Schoolfoto van Farel College
  • Schoolfoto van Farel College
  • Farel Model United Nations, een afspiegeling van de VN. Leerlingen regelen deze internationale conferentie helemaal zelf.
  • Schoolfoto van Farel College
  • Schoolfoto van Farel College

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Leerlingen zijn erg tevreden over het respect waarmee zij door docenten behandeld worden, over hun mentor en over de werking van ICT. Ook het schoolklimaat en de veiligheid in de school scoren hoog. Schoolklimaat en veiligheid zijn aspecten die we als school belangrijk vinden en waar wij voortdurend aandacht aan besteden.

Als verbeterpunt gaven de leerlingen:het aansluiten van de les op de actualiteit.

Er worden periodiek panelgesprekken gehouden met leerlingen. Ook de uitkomsten van dit tevredenheidsonderzoek worden hier besproken. Met de uitkomsten van deze gesprekken gaan we aan de slag om de tevredenheid van leerlingen nog verder te vergroten. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2019-2020?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Terug naar boven