Farel College

Paladijnenweg 101 3813 DC Amersfoort

  • Schoolfoto van Farel College
  • Schoolfoto van Farel College
  • Schoolfoto van Farel College
  • Schoolfoto van Farel College
  • Schoolfoto van Farel College

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

In maart en april 2022 is de tevredenheidsenquête afgenomen onder alle ouders en leerlingen. Daaruit blijkt dat de leerlingen erg tevreden zijn over hun mentor, de hulp en uitleg die ze krijgen van hun docenten en ict. Als verbeterpunt gaven de leerlingen het  aansluiten op ontwikkelingen in het nieuws tijdens de lessen aan.

De tevredenheid bij havo is gelijk aan de ontwikkeling van het landelijk gemiddelde. Die van mavo (vmbo gt) en vwo is gedaald. Op basis van onze schoolbrede evaluatie met ouders, leerlingen en medewerkers worden organisatorische - en onderwijsverbeteringen doorgevoerd. We verwachten dat dit een positief effect zal hebben op de tevredenheid.

Verder voeren wij periodiek panelgesprekken met leerlingen over het onderwijs en praktische zaken. De inbreng van leerlingen vinden wij waardevol en helpt ons om noodzakelijke verbeteringen in te voeren.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Uit het tevredenheidsonderzoek onder ouders en leerlingen blijkt dat leerlingen zich veilig voelen op school en de sfeer op school als prettig ervaren. Dit houden we graag zo en daarom investeren we veel in het thema veiligheid.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school


In maart en april 2022 is de tevredenheidsenquête afgenomen onder alle ouders en leerlingen. Uit de resultaten komt naar voren dat de ouders tevreden zijn over het onderwijs dat we geven en over het contact met de school. 

Tegelijkertijd zien we dat de tevredenheid van ouders is gedaald. Op basis van onze schoolbrede evaluatie met ouders, leerlingen en medewerkers worden organisatorische en didactische verbeteringen doorgevoerd. We verwachten dat dit een positief effect zal hebben op de tevredenheid.  We zijn periodiek in gesprek met een vertegenwoordiging van ouders per afdeling. Wij vragen actief aan deze ouders om - gevraagd en ongevraagd- kritisch te kijken naar alle aspecten van ons onderwijs en hierop met ons te reflecteren.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
6,7
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven