Farel College

Paladijnenweg 101 3813 DC Amersfoort

  • Schoolfoto van Farel College
  • Schoolfoto van Farel College
  • Farel Model United Nations, een afspiegeling van de VN. Leerlingen regelen deze internationale conferentie helemaal zelf.
  • Schoolfoto van Farel College
  • Schoolfoto van Farel College

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Met een aantal leerlingen gaat het zo goed op het niveau waarop ze zijn ingestroomd in klas 1, dat zij de kans krijgen op te stromen naar een hoger niveau (bijvoorbeeld van vmbo-tl naar havo). Soms gaat het met een leerling toch niet zo goed of blijkt hij of zij meer praktisch ingesteld te zijn. Deze leerlingen krijgen een beter passende plek bij ons op school en mogen daar hun talenten verder ontwikkelen. In de eerste klas wordt in steeds grotere mate gewerkt met leerdoelkaarten waaraan ook de onderwijssoorten aan gekoppeld zijn. Zo kan een leerling bij elk vak zien wat zijn niveau is. 
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Het percentage leerlingen dat in de onderbouw overging naar het volgende leerjaar is stabiel over de afgelopen drie jaar. Daar zijn we tevreden over. Door te kijken naar het basisschooladvies, de citoscore en goed te luisteren naar de wens van ouders en leerlingen, weten we de leerlingen op het juiste niveau te plaatsen.

Tussen de 85 en 90% van de leerlingen haalt zonder vertraging in de bovenbouw het diploma. We zijn gedurende het schooljaar alert op leerlingen die mogelijk blijven zitten en spelen daar vroegtijdig op in. Dit is terug te zien in onze doorstroomcijfers.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

We zijn tevreden over de behaalde slaagpercentages. Het slagingspercentage van de havo laat weer een stijgende lijn zien en komt, met 90%, overeen met het landelijk gemiddelde. Het slaagpercentage van het vwo kende dit jaar een dip. Met het team en leerlingen is nagegaan waar dit resultaat door veroorzaakt is. Dit schooljaar wordt werk gemaakt van het terugbrengen van de examenresultaten op het oude niveau. De afdeling mavo kent al jaren een stabiel slaagpercentage van rond de 90%.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De examencijfers zijn ten opzichte van het landelijk gemiddelde voldoende. We zijn trots op onze hardwerkende leerlingen. Wel zien we op de mavo een lichte daling in het gemiddelde examencijfer. De afdeling heeft verschillende acties ingezet om op vakniveau het cijfer te verbeteren. 

Naast mooie examencijfers vinden wij de algemene ontwikkeling van onze leerlingen minstens zo belangrijk. We besteden aandacht aan het aanleren van vaardigheden die van pas komen in het vervolgonderwijs en aan persoonlijkheidsvorming - wie ben ik en wie wil ik zijn-, waarbij onze normen en waarden centraal staan.  

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Het Farel College probeert haar leerlingen een goede (profiel)keuze te laten maken. Dat doen we door ze in klas 2 en 3 al goed na te laten denken over hun toekomst. Daarbij worden ook de ouders ingeschakeld. Daarnaast bezoeken de leerlingen in de bovenbouw open dagen van opleidingen en geven wij hen voorlichting over diverse beroepen.
Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het Farel College staat open voor blikken van buitenaf. Enkele van de externe evaluaties zijn hieronder beschreven. De bijbehorende bijlagen kunt u hier downloaden.

Terug naar boven