Farel College

Paladijnenweg 101 3813 DC Amersfoort

  • Schoolfoto van Farel College
  • Schoolfoto van Farel College
  • Farel Model United Nations, een afspiegeling van de VN. Leerlingen regelen deze internationale conferentie helemaal zelf.
  • Schoolfoto van Farel College
  • Schoolfoto van Farel College

Profielkeuze

Toelichting van de school

Het Farel College zet sterk in op bèta-onderwijs. Dit zien we terug in het aantal leerlingen dat voor een bèta-profiel kiest in de bovenbouw.

In de onderbouw volgen alle leerlingen het vak science. Hiermee willen we stimuleren dat leerlingen voor een bèta-profiel kiezen in de bovenbouw. We richten ons in de bovenbouw op het bevorderen van de actieve en zelfstandige rol van de leerling en de afstemming van de exacte vakken op elkaar. Via het bedrijfsleven wordt de praktijkkant van de verschillende be`ta-vakken gekoppeld aan het onderwijs op school.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

In het schoolplan beschrijven wij onze visie op onderwijs en de richting die we de komende jaren met de school in slaan. Op basis van het meerjarenbeleidsplan wordt ieder schooljaar een jaarplan gemaakt.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In de ondersteuningsstructuur wordt beschreven hoe de zorg aan leerlingen op onze school is geregeld.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven