Farel College

Paladijnenweg 101 3813 DC Amersfoort

 • Schoolfoto van Farel College
 • Schoolfoto van Farel College
 • Farel Model United Nations, een afspiegeling van de VN. Leerlingen regelen deze internationale conferentie helemaal zelf.
 • Schoolfoto van Farel College
 • Schoolfoto van Farel College

In het kort

Toelichting van de school

Het Farel College is een ambitieuze school voor mavo, havo en vwo waar onbegrensd leren centraal staat. We leggen in ons onderwijs de nadruk op vier aspecten:

 • language school (taal en internationalisering), tweetalig onderwijs voor mavo, havo en vwo
 • bèta campus (science, verdieping, onderzoek en practicum)
 • academy (eigentijds onderwijs, voorbereiden op vervolgonderwijs)
 • community (samen leren, buitenschoolse activiteiten, leerlingenzorg, maatschappelijke stage)

In lessen van 70 minuten is er tijd voor uitleg en opdrachten maken, verdieping én extra begeleiding en vinden diverse vormen van leren plaats. In het onderwijsprogramma is ruimte voor inbreng van de leerling.

Het uitgangspunt is dat vorming van leerlingen in 80% van de reguliere lestijd per vak in klassikale lessen wordt gerealiseerd. De overige 20% tijd is bedoeld voor eigen keuzes waarbij eigen verantwoordelijkheid nemen voor het leerproces centraal staat. De leerling wordt hierbij gecoacht door docenten en lesassistenten. Deze KWG (keuze werkgroep) en KWT (keuze werktijd) maakt onderdeel uit van het rooster.

Het onbegrensde leren op het Farel College is samengevat in één zin:

Op deze school leren wij
verantwoordelijkheid nemen, grenzen verleggen, omzien naar elkaar, betrokken te zijn bij de maatschappij,
voor een betere wereld.

Kenmerken van de school

 • Onbegrensd & persoonlijk leren
 • Tweetalig onderwijs
 • Bèta Campus
 • Open christelijk
 • Excellente school

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-(g)t
 • havo
 • havo / vwo
 • vwo
 • atheneum

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-(g)t
 • havo
 • atheneum

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze leerlingaantallen zijn in de afgelopen jaren gestegen. Dit komt door het hoge aantal aanmeldingen van brugklasleerlingen. We zijn blij met het vertrouwen dat leerlingen en ouders in de school hebben.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
1413

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven