Amsfort College

Columbusweg 40 3814 WE Amersfoort

Schoolfoto van Amsfort College

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Het Amsfort  College neemt jaarlijks een tevredenheidsonderzoek onder leerlingen af. De vragenlijsten zijn digitaal afgenomen via het instrument kwaliteitsvragenlijst van Beekveld & Terpstra. De uitslag van het tevredenheidsonderzoek zal, in overleg met MR, leerlingenraad en andere betrokkenen, de basis vormen voor het maken van een verbeterplan ten behoeve van de kwaliteit van het onderwijs op het Amsfort College en onderdeel gaan uitmaken van het jaarplan 2023-2024. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op het Amsfort College heeft elke leerling een eigen coach. leerling en coach spreken elkaar elke week op een gereserveerde tijd. Dit is coaching op maat, omdat elke leerling anders is. De coach is het eerste aanspreekpunt voor de leerling. Samen bespreken ze hoe het gaat op school, wordt de planning bekeken en wordt helder hoe de leerling er voor staat. Ook voor de ouders is de coach het eerste aanspreekpunt. 

Tijdens de voortgangsgesprekken zijn leerlingen, ouders en de coach samen in gesprek. Deze gesprekken vinden ongeveer 5 keer per jaar plaats. De leerling heeft de leiding en presenteert zijn/haar voortgang. Door deze persoonlijke begeleiding op maat zijn al onze leerlingen goed in beeld en kunnen we onderwijs op maat bieden om het beste uit elke leerling te halen.Ook dit zorgt mede voor een goed en veilig schoolklimaat.

Leerlingen hebben veel te kiezen, maar het is helder wat en wanneer. Hiervoor is elke week een planningsles, waar de leerlingen onder begeleiding hun planning maken. Er heerst een veilige en gezellige leeromgeving, die kleinschalig en overzichtelijk is. In de pauzes zijn er voldoende docenten aanwezig om overzicht te houden. Op het Amsfort College is geen schoolbel. We weten allemaal heel goed wanneer een les begint en wanneer deze weer stopt. Samen maken we de school. 

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Het Amsfort College neemt jaarlijks, een tevredenheidsonderzoek onder ouder(s) / verzorger(s) van leerlingen af. De vragenlijsten zijn digitaal afgenomen via het instrument kwaliteitsvragenlijst van Beekveld & Terpstra. De uitslag van het tevredenheidsonderzoek zal, in samenspraak met MR en andere betrokkenen, de basis vormen voor het maken van een verbeterplan ten behoeve van de kwaliteit van het onderwijs op het Amsfort College en opgenomen worden in het jaarplan voor schooljaar 2022-2023

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven