Joh van Oldenbarnevelt Gymnasium

Thorbeckeplein 1 3818 JL Amersfoort

  • achterkant boven verdiepte gymzaal
  • voorkant met hoofdingang
  • zijkant naast verdiepte gymzaal
  • voorkant schuin van boven
  • bovenaanzicht

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Het Johan van Oldenbarnevelt neemt volgens de richtlijnen van Vensters voor Verantwoording elk jaar een tevredenheidsonderzoek onder de leerlingen af; we zijn er trots op dat elk jaar de tevredenheid toeneemt en dat de resultaten boven het landelijk gemiddelde liggen.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2021-2022?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het is belangrijk dat alle leerlingen en medewerkers samen zorgen voor een veilig en prettig schoolklimaat. Bepalend voor de sfeer op school is hoe wij dagelijks met elkaar omgaan, waarbij leerlingen moeten leren om op een prettige manier met elkaar om te gaan en elkaar niet te kwetsen. De school is een omgeving waarin dat gedrag geleerd kan en moet worden. Pesten maakt de school onveilig en bederft de sfeer. Het spreekt daarom voor zich dat we pesten willen voorkomen en als het toch voorkomt willen signaleren en bestrijden. Er is op school een pestprotocol waarop mentoren/docentenkunnen terugvallen als ze te maken krijgen met pesten. De ervaring leert echter dat pesten vaak op een goede manier wordt opgelost zonder precies alle stappen van het protocol te volgen. Dat vinden we niet erg omdat het doel belangrijker is dan het middel. De eersteklassers hebben een activiteitendag rond het thema pesten en sociale media; ook de ouders worden hierbij betrokken door middel van een speciale thema-ouderavond.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Het Johan van Oldenvarnevelt neemt volgens de richtlijnen van Vensters voor Verantwoording elk jaar een tevredenheidsonderzoek onder ouders af; door de Coronacrisis is het dit keer niet gelukt om een representatief aantal ouders de enquête te laten invullen. Het beeld dat hier getoond wordt is heel positief en het gemiddelde is flink hoger dan het landelijk gemiddelde. Wij gaan ervan uit dat het komend schooljaar wel een representatieve hoeveelheid ouders zal reageren.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,4

Terug naar boven