Joh van Oldenbarnevelt Gymnasium

Thorbeckeplein 1 3818 JL Amersfoort

  • achterkant boven verdiepte gymzaal
  • voorkant met hoofdingang
  • zijkant naast verdiepte gymzaal
  • voorkant schuin van boven
  • bovenaanzicht

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Het toelatingscriterium is een vwo-advies of havo/vwo-advies van de basisschool. Aanmelden kan tot 15 maart. Samen met het onderwijskundig rapport moet het aanmeldingsformulier voor 15 maart van elk jaar op school zijn. Iedereen die zich voor deze datum aanmeldt en toelaatbaar is, wordt toegelaten. Op basis van het aantal aanmeldingen op dat moment bepalen wij het aantal eerste klassen. De uitslag van de toets die in groep 8 aan het eind van het jaar gemaakt wordt, is niet van belang voor de toelating. Als leerlingen met een lager advies dan vwo hoger scoren, mogen basisscholen hun advies aanpassen. Deze leerlingen worden alleen toegelaten als er plek is binnen de gevormde klassen. 
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Met de doorstroom in de onderbouw zitten we boven het landelijk gemiddelde. Vaak gebeurt het dat een leerling na klas 2 de school verlaat en op een scholengemeenschap na 6 jaar - dus zonder een jaar te verliezen - het vwo-diploma behaalt.

De volgende maatregelen zijn al genomen om het aantal doubleurs te verminderen:

  • Versterking van de rol van de mentor met meer instructie aan de leerlingen over de valkuilen in zowel de onderbouw als de bovenbouw;
  • In de klassen 4 en 5 meer mentoren die ieder een kleine groep leerlingen begeleiden;
  • Met de docenten is afgesproken dat de overgang van 4 naar 5 soepeler verloopt;
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het is ons streven om het percentage geslaagde leerlingen hoger te laten zijn dan het landelijk gemiddelde. Daarin slagen wij bijna elk jaar. Daarnaast blijkt uit de cijfers dat een aantal leerlingen in een zgn. dubbelprofiel examen heeft gedaan. Vooral de combinatie NG/NT wordt veel gekozen en is makkelijk te maken door biologie bij het profiel NT als extra vak te kiezen.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Het gemiddeld examencijfer blijkt telkens hoger te zijn dan het landelijk gemiddelde. Daarnaast vinden wij het belangrijk om de verschillen tussen het gemiddelde van het SE en van het CE beperkt te houden.

Ook zijn wij er trots op dat een flink aantal van onze leerlingen het predicaat cum laude (gemiddeld een 8 of hoger voor de examenvakken) heeft behaald.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Traditioneel kiest 80 tot 90% van de leerlingen voor een vervolgopleiding aan de universiteit, de overigen kiezen ofwel voor het HBO of voor een tussenjaar in het buitenland.
Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Bij het laatste bezoek heeft de inspectie een positief oordeel over de school uitgesproken. De school valt onder het zgn. ‘regulier’ toezicht, dat wil zeggen dat er geen extra aandacht nodig is.

Daarnaast ontwikkelen de zelfstandige gymnasia momenteel een eigen kwaliteitsbeleid, waarbij onderlinge visitatie plaatsvindt. Men bezoekt elkaar en stelt een rapportage op naar aanleiding van de bevindingen.

Terug naar boven