Joh van Oldenbarnevelt Gymnasium

Thorbeckeplein 1 3818 JL Amersfoort

  • achterkant boven verdiepte gymzaal
  • voorkant met hoofdingang
  • zijkant naast verdiepte gymzaal
  • voorkant schuin van boven
  • bovenaanzicht

Profielkeuze

Toelichting van de school

Dat zelfstandige gymnasia veel tijd besteden aan culturele vorming van de leerlingen, moge genoegzaam bekend zijn. Minder bekend is dat de gymnasia broedplaatsen van bètatalent zijn. Dit blijkt uit het feit dat een groot percentage van de leerlingen een bètaprofiel of beide bètaprofielen kiest.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Sommige leerlingen hebben extra zorg nodig. In het schoolondersteuningsprofiel legt de school voor ten minste vier jaar vast waar die extra ondersteuning uit bestaat. Want alleen de school zelf kan vertellen welke middelen er zijn om leerlingen optimaal te helpen.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven