GSG Guido

Paladijnenweg 251 3813 DH Amersfoort

  • Schoolfoto van GSG Guido
  • Schoolfoto van GSG Guido
  • Schoolfoto van GSG Guido
  • Schoolfoto van GSG Guido
  • Schoolfoto van GSG Guido

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De doorstroom van leerlingen in de Onderbouw ligt op alle niveaus op of boven het landelijke gemiddelde. In de Onderbouw doubleren leerlingen in principe niet. Ze worden dan doorverwezen naar een ander niveau.

De doorstroom in de bovenbouw is goed doordat we een betrokken docententeam, een duidelijke onderwijsstructuur en een goed leerklimaat hebben. Dit wordt ondersteund door een leerling-gericht zorgteam waarin diverse disciplines samenwerken. Daarnaast bieden we (betaalde) huiswerkbegeleiding voor leerlingen waarvan de ouders dit wensen.

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die hebben deelgenomen aan het centraal examen. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2021-2022?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Door deelname aan externe onderzoeken leveren wij actuele informatie waarvoor wij een terugkoppeling krijgen om ons onderwijs en onze onderwijsorganisatie aan te scherpen.
Deze onderzoeken kunnen worden uitgevoerd door de inspectie, GGD, pedagogische centra en commerciële onderzoeksbureaus.

Terug naar boven