Het Element Hooglandseweg-Noord

Hooglandseweg-Noord 55 3813 VD Amersfoort

Schoolfoto van Het Element Hooglandseweg-Noord

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De gemiddelde score van de leerlingen is 6,3 en dat is voldoende. Het zou mooi zijn als we hier nog verder in kunnen groeien. De leerlingen hebben aangegeven tevreden te zijn over:

 • tevredenheid mentor;
 • omgaan met medeleerlingen;
 • veilig gevoel op school.

Wij zijn blij met deze scores. De leerlingen hebben een aantal onderdelen waar zij ontevreden over zijn:

 • aansluiten van de lessen bij gebeurtenissen uit het nieuws;
 • afwisseling in de lessen.

We gaan een plan maken om bovenstaande te verbeteren. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2020-2021?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Voor een veilige en ontspannen sfeer op Het Element zijn onze positieve ervaringen, welzijn en grenzen belangrijk. We zijn een school waarbij ontwikkeling, keuzevrijheid en creativiteit centraal staan. Onze begeleiders staan altijd klaar. We werken nauw samen en iedereen wordt gezien en erkend. Samen maken we duidelijke afspraken.

Op een rij:

 • We zien elkaar.   
 • We helpen elkaar.
 • We luisteren naar elkaar.
 • We vertrouwen elkaar.
 • We respecteren elkaar.

Zie ook de bijlage. 

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Van de ouder(s)/verzorger(s) hebben we een mooi cijfer gekregen, wij zijn daar dan ook tevreden over. Trots zijn we op de cijfers die wij kregen voor:

 • goede begeleiding door de mentor;
 • samenwerking tussen leerlingen bevorderen;
 • vormen eigen mening;
 • onderwijs op niveau. 

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,8

Terug naar boven