Het Element Hooglandseweg-Noord

Hooglandseweg-Noord 55 3813 VD Amersfoort

Schoolfoto van Het Element Hooglandseweg-Noord

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Leerlingen met vmbo-basis t/m vmbo-gl advies vormen de grootste groep leerlingen bij ons op school. Bij sommige leerlingen gaat het zo goed, dat zij de kans krijgen op te stromen naar een hoger niveau. Ook bieden wij kansen aan leerlingen uit het praktijkonderwijs die meer in hun mars hebben. Soms gaat het met leerlingen met een hoger advies dan vmbo-gl/tl niet goed op het hun niveau en soms zijn zij meer praktisch gericht. Uiteraard mogen ook deze leerlingen bij ons op school laten zien wat ze kunnen. 

Kan de leerling meer theorie aan? Dan kan hij/zij één of meerdere vakken op een hoger niveau/in een andere leerweg lessen volgen. Gaat dit goed dan kan hij/zij vanaf leerjaar 3 lessen volgen om examen in dit vak te doen. Of deze uitdaging iets voor de leerling is, gaan we in overleg met de leerling en ouder(s)/verzorger(s) bepalen. 

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Bijna alle leerlingen stromen zonder vertraging door van de onderbouw naar de bovenbouw. Ook in de bovenbouw stromen de leerlingen zonder vertraging door naar het laatste leerjaar. De school scoort boven de norm. 
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De afgelopen twee schooljaren zijn bijna alle leerlingen geslaagd. Een slaagpercentage waar we trots op zijn! 
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

We zijn tevreden met de gemiddelde examencijfers. We kunnen wederom terugkijken op goede resultaten. Het kan altijd beter en daar werken we aan. Naast de harde cijfers vinden we ook de persoonlijke ontwikkeling belangrijk. We richten ons op:

  1. Houding (sociaal vaardig, luisteren, presenteren, samenwerken).
  2. Leren (eigen ontwikkeling bijhouden in portfolio).
  3. Verantwoordelijkheid (eigen keuzes maken en zelfstandig werken).

Per sector zijn er overeenkomsten en verschillen. In de examencommissie en de vakgroepen worden de resultaten besproken en verbeteracties afgesproken.

Bij de centrale eindexamens van het afgelopen schooljaar mochten leerlingen een vak wegstrepen onder de zogenaamde "duimregeling". Dit kan effect hebben op de examenresultaten van 2020-2021.

 

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Door onze goede samenwerking met het MBO in leerjaar 4 stromen onze leerlingen boven de norm door naar het MBO.

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2018-2019

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2018-2019

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Toelichting:

De beoordeling van de inspectie over onze school is zichtbaar op  www.onderwijsinspectie.nl  zoek naar  VO school > Vakcollege Amersfoort > Amersfoort.

In voorjaar 2015 heeft de inspectie onze school bezocht.  Het resultaat was goed. De inspectie heeft gezegd dat ze onze school als voorbeeld zal noemen als scholen willen vernieuwen en verbeteren. De inspectie heeft haar vertrouwen uitgesproken in de school.

Terug naar boven